Back to top

Dům evropských dějin. Muzeum jako samostatné oddělení Evropského parlamentu

Christine Dupont
Články
27 Črv 2021
13 stran

Dům evropských dějin v Bruselu byl otevřen v květnu roku 2017. Toto muzeum bylo zřízeno a je spravováno Evropským parlamentem. S jakými výzvami se tato zvláštní muzejní instituce setkává?

Dostupné formáty a jazyky
POPIS

V tomto příspěvku představujeme pohled jednoho z kurátorů, který od zahájení projektu v roce 2011 pracuje na vytváření sbírky a expozice a poskytuje o nich informace. V článku se zaměřuje nejprve na sbírky a jejich prezentaci (tj. na koncepci zpracování evropských dějin), poté na na normy, kterými se muzeum řídí, a na prosazované odborné postupy a konečně se zamýšlí nad jeho unikátním nadnárodním přístupem k historii Evropy a co to znamená pro vlastní obsah i provoz muzea v rámci jedné z evropských institucí.

Fotografie ©: Flickr, licence CC. Tempo-Team.