Back to top

Nepotřebné vyhodit - Dějiny moderní krize

Christine Dupont, Stéphanie Gonçalves & Emma Teworte
Průvodce
19 Led 2023
256 stran

 „Nepotřebné vyhodit“ je projekt, který zkoumá skryté dějiny odpadků v Evropě a současně vyzdvihuje jejich význam jako ukazatele sociální změny. Naši cestu dějinami odpadků začneme průmyslovou revolucí, zastavíme se u válečných dob nedostatku a u nástupu spotřební kultury po druhé světové válce a skončíme dnešní těžko překonatelnou odpadovou krizí. Výstava ukazuje, jak pronikavě se v průběhu let změnil náš způsob nakládání s odpadem a jak o odpadu přemýšlíme – nebo o něm vlastně nepřemýšlíme vůbec. Pohlédneme-li do minulosti, pochopíme význam dnešní kritiky i důvody, proč je naléhavě nutná změna.

POPIS

Knihu lze zakoupit v prodejně muzea. (pouze anglicky)

Můžeme se zabývat dějinami odpadu, aniž bychom chápali dnešní situaci v této oblasti? Můžeme hovořit o odpadu, aniž bychom hovořili o lidech, pro které je odpad náplní práce? Můžeme vytvořit výstavu zaměřenou na odpad, aniž bychom se poradili se skutečnými odborníky?

Několik bruselských organizací, které mají na starosti zpracování odpadu a snižování jeho množství, se s námi podělilo o své zkušenosti.

ISBN 978-92-846-9638-3