Back to top

Zrod Domu evropských dějin

DŮM EVROPSKÝCH DĚJIN
Katalog
31 Led 2018
356 stran

„Zrod Domu evropských dějin“ představuje historii vzniku tohoto muzea. Ve čtyřiceti čtyřech esejích vykresluje čtyřicet autorů fascinující a komplikovaný příběh jeho zrodu z různých odborných i osobních úhlů pohledu – ideje a výzvy, ambice a pochybnosti, překážky a jejich překonávání.

Kniha, která spolu s konferencí „Europe Exposed“ připomněla první výročí otevření Domu evropských dějin, je rozdělena do pěti částí.

  • Pouze anglicky
  • ISBN 978-98-846-1972-6
POPIS
  • První část, Průběh, zachycuje organizační práci při budování nového muzea pod záštitou Evropského parlamentu.
  • Druhá část, Budova, je věnována historii budovy a její renovaci.
  • Třetí – nejrozsáhlejší – část, Obsah, představuje výstavu a některé její hlavní exponáty.
  • Čtvrtá část, Tvorba, odkrývá veškerou zákulisní tvůrčí práci před otevřením muzea, od návrhu až po překlad textů do 24 jazyků.
  • A poslední, pátá část, Veřejnost, reflektuje přípravné práce v oblasti komunikace, vzdělávacích aktivit v muzeu a plánování dočasných výstav.

Knihu lze zakoupit v prodejně muzea nebo na internetu zde.