Back to top

PUBLIKACE

Dům evropských dějin se snaží zvyšovat povědomí o evropských dějinách a podněcovat veřejnou diskusi o dědictví minulosti v dnešním světě.

Publikace seznamují návštěvníky s fungováním muzea, s myšlenkami, z nichž vychází, a s jeho obsahem v širším slova smyslu. Pomáhají jim připravit se na vlastní návštěvu muzea a po skončení návštěvy prohloubit nabyté znalosti.

V tomto oddíle získáte základní informace o stálé expozici, věnované hlavním událostem evropských dějin. K významným předmětům ve sbírkách je poskytnut podrobný popis a odborný výklad. 

K dispozici je rovněž množství odborných článků s diskusními příspěvky a analýzou témat týkajících se Domu evropských dějin.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 12 12 položek
Obálka knihy Hans-Gert Pöttering

Kniha „Evropské svědomí“ z pera historiků Michaela Gehlera and Marcuse Gonschora a s předmluvou Donalda Tuska je vynikajícím životopisným portrétem Hans-Gerta Pötteringa, bývalého předsedy Evropského parlamentu a iniciátora projektu Dům evropských dějin. Autoři svou knihu pojali široce, avšak s citem pro detail.Další informace

Jaké místo zaujímá v Domu evropských dějin antika? Tento příspěvek vysvětluje, jak toto muzeum zřízené Evropským parlamentem v Bruselu vnímá antiku. Autorem je jeden z kurátorů, kteří od zahájení projektu v roce 2011 pracují na vytváření sbírky a expozice a poskytují o nich informace.Další informace

Cover of Bien Symboliques journal

Dům evropských dějin v Bruselu byl otevřen v květnu roku 2017. Toto muzeum bylo zřízeno a je spravováno Evropským parlamentem. S jakými výzvami se tato zvláštní muzejní instituce setkává?Další informace

Making HIstories cover - colonial images

Dům evropských dějin, který se nachází v centru evropské čtvrti v Bruselu, byl otevřen veřejnosti 4. května 2017. O tomto muzeu a o řadě výzev, před nimiž stálo a stojí, již toho bylo napsáno mnoho. Žádný příspěvek se však zatím nevěnoval tomu, jak muzeum vnímá 493 722 návštěvníků, kteří sem dosud zavítali.Další informace

People walking past rememberance names

Dům evropských dějin v Bruselu přivítal první návštěvníky v roce 2017. Historii evropského kontinentu zpracovává z nadnárodní perspektivy a první světovou válku představuje jako konflikt, který v Evropě změnil běh dějinných událostí a který je nedílnou součástí evropské paměti, i když na něj existuje mnoho úhlů pohledu. Dům evropských dějin se snaží zprostředkovat hluboký a trvalý dopad první světové války, a proto použil...Další informace

Jak v posledních desetiletích postupně sílily pravomoci Evropského parlamentu, rozšiřovala se i jeho organizační struktura a množilo se volání po větší legitimitě. V obou případech má stěžejní význam informační politika: jednak z hlediska specializace výborů, jednak intenzivnější komunikace s veřejností. Parlament se tak snaží vyrovnat demokratický deficit v uspořádání Evropské unie.Další informace

Cover of Museums and Identity ICOM publication

V mnoha ohledech lze Dům evropských dějin označit za „muzeum s přesahem“. Tento článek toto tvrzení rozvíjí ze tří hlavních úhlů pohledu. Zaprvé, jak by bylo možné popsat evropskost tohoto muzea? Zadruhé, jak je zakomponováno v prostoru – jak v dané lokalitě, tak i v širším evropském prostoru? Zatřetí, jak se muzeu podařilo zasadit evropské dědictví do nového kontextu?Další informace

Cover image man holding child on shoulders looking at statue

Dům evropských dějin v Bruselu vznikl z podnětu Evropského parlamentu a byl slavnostně otevřen 4. května 2017. Toto moderní muzeum má být „místem paměti i budoucnosti“ a je určeno široké veřejnosti.Další informace

Front cover European Commemoration book

Hlavní kurátorka Domu evropských dějin Andrea Morková hovoří ve svém článku o teoretickém základě, nosných myšlenkách a hlavních historických poselství, která byla rozhodující pro stálou expozici nového muzea. Další informace

Front cover European Consciousness book

Taja Vovková van Gaalová, akademická projektová vedoucí Domu evropských dějin, přispěla k této publikaci kapitolou, ve které hovoří o vytváření tohoto muzea.Další informace

Obálka autobiografie Hans-Gert Pöttering

Poprvé v angličtině vychází autobiografie Hans-Gerta Pötteringa, bývalého předsedy Evropského parlamentu a iniciátora projektu Dům evropských dějin. Pöttering nás seznamuje nejen se svým životním příběhem, ale i s cestou, kterou musela Evropa urazit, aby po druhé světové válce překonala chaos, nenávist a rozdělení na západní a východní blok.Další informace

Front cover Past Power book

Martí Grau Segú, člen akademického projektového týmu Domu evropských dějin, ve svém příspěvku pohlíží na dějiny Evropy jako na příběh, který klade důraz na jednotu mezi evropskými národy a společnostmi, a naplňuje tak myšlenku Evropy jako historické entity definované nikoli geograficky, nýbrž společnými prvky.Další informace