Back to top

PUBLIKACE

Dům evropských dějin se snaží zvyšovat povědomí o evropských dějinách a podněcovat veřejnou diskusi o dědictví minulosti v dnešním světě.

Publikace seznamují návštěvníky s fungováním muzea, s myšlenkami, z nichž vychází, a s jeho obsahem v širším slova smyslu. Pomáhají jim připravit se na vlastní návštěvu muzea a po skončení návštěvy prohloubit nabyté znalosti.

V tomto oddíle získáte základní informace o stálé expozici, věnované hlavním událostem evropských dějin. K významným předmětům ve sbírkách je poskytnut podrobný popis a odborný výklad. 

K dispozici je rovněž množství odborných článků s diskusními příspěvky a analýzou témat týkajících se Domu evropských dějin.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 4 4 položek
Front cover European Commemoration book

Budování Domu evropských dějin

Hlavní kurátorka Domu evropských dějin Andrea Morková hovoří ve svém článku o teoretickém základě, nosných myšlenkách a hlavních historických poselství, která byla rozhodující pro stálou expozici nového muzea. Další informace

Front cover Past Power book

Návrh nového evropského narativu: Projekt Domu evropských dějin

Martí Grau Segú, člen akademického projektového týmu Domu evropských dějin, ve svém příspěvku pohlíží na dějiny Evropy jako na příběh, který klade důraz na jednotu mezi evropskými národy a společnostmi, a naplňuje tak myšlenku Evropy jako historické entity definované nikoli geograficky, nýbrž společnými prvky.Další informace