Back to top

Rezervace

Dům evropských dějin je určen návštěvníkům ze všech koutů Evropy a ze všech společenských skupin.

Jednotlivci nebo členové téže domácnosti si mohou rezervovat samostatnou prohlídku pomocí formuláře na níže uvedeném odkazu. Mají k dispozici interaktivní tablet se zvukovými, textovými a filmovými materiály o muzeu a stálé výstavě ve všech 24 jazycích EU. Tyto materiály zahrnují i zvláštní vysvětlení pro studenty a děti.

Pokud máte zamluvený termín pro prohlídku stálé expozice, týká se pouze této části našich sbírek. Přejete-li si prohlédnout také dočasnou výstavu, musíte si kvůli zdravotním a bezpečnostním opatřením objednat zvláštní termín. Pokud máte termín pro prohlídku dočasné výstavy, vztahuje se i na návštěvu stálé expozice.

Návštěvníci mohou také poslouchat audioprůvodce přes vlastní zařízení a platformu Soundcloud. Odkazy jsou uvedeny na našich internetových stránkách, v oddíle věnovaném stálé expozici.

Upozorňujeme, že rezervace návštěvy Domu evropských dějin je povinná. Rezervuje-li jednotlivec návštěvu pro více osob, tyto další osoby by měly být členy téže domácnosti.

Dostavte se prosím v zarezervovanou dobu, aby bylo možné dodržet všechna hygienická a bezpečnostní opatření.

------------------------

Díky novým opatřením, která Dům evropských dějin uplatňuje od svého opětovného otevření, mu byla udělena bruselská značka hygienické bezpečnosti („Brussels Health Safety Label“).

Brussels Health Safety Label

Kliknutím na tento odkaz dokončíte rezervaci