Back to top

SAMOSTATNÉ PROHLÍDKY

Studenti se nejvíce naučí tehdy, objeví-li něco sami. Pedagogický tým Domu evropských dějin proto vytvořil dva různé sady aktivit, které jsou založeny na kladení otázek. Studenti tak mohou hlouběji zkoumat příběhy a exponáty muzea.

Pracovní listy ve francouzštině, holandštině, angličtině a němčině jsou určeny studentům od 12 do 18 let. Tyto listy jsou bezplatné a můžete si je vyzvednout u vstupu do muzea. Při rezervaci návštěvy prosím nezapomeňte uvést počet exemplářů a jazyk, který potřebujete.

Najdi, rozeber a prodiskutuj“: tato sada aktivit je určena pro stálou expozici a podněcuje studenty k tomu, aby v malých skupinách samostatně hledali, zkoumali a analyzovali historická fakta. Pro učitele je připraven interaktivní tablet s pedagogickými pokyny k pracovní listům.

Poznej EU ve 12 krocích“: Proč se musíme učit o Evropské unii? Co EU znamená pro současné studenty? Jak by si představovali její další vývoj, aby se stala lepším místem? Jedná se o ústřední otázky tohoto prohlídkového okruhu, který používá dobové dokumenty a předměty k dokumentaci různých milníků v dějinách EU. 

Aktivity „Najdi, rozeber a prodiskutuj“ a „Poznej EU ve 12 krocích“ jsou vypracovány pro devadesátiminutovou prohlídku stálé expozice.

Prohlídku Domu evropských dějin lze také absolvovat samostatně: každý student obdrží tablet ve svém jazyce, který mu přiblíží expozice v muzeu.

Skupinové návštěvy musí být rezervovány nejméně čtyři týdny předem.

Zarezervujte si prosím návštěvu předem, aby proběhla k vaší maximální spokojenosti.

Pokud jste v tomto oddíle nenašli potřebnou odpověď, můžete nám zaslat e-mail na adresu historia-learning@ep.europa.eu

VELIKOST SKUPINY

V případě samostatných prohlídek bez průvodce nesmí – v závislosti na aktuální kapacitě muzea – skupina přesáhnout 30 studentů, přičemž na každých 15 studentů musí připadat jedna osoba jako doprovod.