Back to top

SPOLEČNÉ INICIATIVY S PARTNERY

Dům evropských dějin je muzeum pro každého, ať už pochází  z Bruselu, Budapešti, Gentu nebo Gdaňsku. Krédem muzea je oslovit jednotlivce a skupiny z blízkého okolí i z daleka. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím zvláštních projektů a internetové spolupráce s akcemi a partnerskými institucemi v celé Evropě a aktivní prací zaměřenou na různé skupiny v našem bezprostředním sousedstvím a našem regionu.

Zobrazit 1 – 3 3 položek
Profile headshots of waste workers in Brussels

Mnohovrstevnaté dějiny odpadu

Partneři: 
Bruxelles Propreté , Bruxelles Ville – Travaux de Voirie / Cellule Propreté Publique, Les Petits Riens , R ...

Můžeme se zabývat dějinami odpadu, aniž bychom chápali dnešní situaci v této oblasti? Můžeme hovořit o odpadu, aniž bychom hovořili o lidech, pro které je odpad náplní práce? Můžeme vytvořit výstavu na téma odpadu, aniž bychom se poradili se skutečnými odborníky? Několik bruselských organizací, které mají na starosti zpracování odpadu a snižování jeho množství, se s námi podělilo o své zkušenosti.

V roce 2020 začal Dům evropských dějin pracovat na přípravě výstavy, která se věnuje...

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Muzea zkoumají evropské dějiny odpadků

Partneři: 
Austrian Museum of Folk Life and Folk Art , Celje Museum of Recent History , Estonian National Museum, Ett ...

Proč by měla muzea mluvit o odpadcích? Je to téma, které ze své podstaty zůstává na okraji našeho zájmu. Věcem, které vyhazujeme a o které už nestojíme, totiž obvykle nevěnujeme příliš velkou pozornost. A přesto je odpad jedním z největších problémům naší doby. Právě muzea, která mají sloužit ke vzdělávání, reflexi a diskuzi, jsou ideálním místem k tomu, abychom se nad tímto tématem hlouběji zamysleli.

Collage image of book with photographs

„Public History“ jako nová občanská věda o minulosti

Partneři: 
Breda University of Applied Sciences, Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, Pädagogische ...

V rámci projektu „Public History“ jako nová občanská věda o minulosti (PHACS) jsou dějiny psány s pomocí laické veřejnosti a vznikají participativní modely pro interpretaci minulosti. Akademikům, kulturním institucím, různým skupinám a sdružením a široké veřejnosti nabízí příležitost k navázání vzájemných kontaktů. Cílem projektu je demokratizovat nejen přístup k dějinám, ale i „psaní“ dějin.

Projekt se zabývá celou řadou otázek, které jsou klíčové i pro práci odborníků Domu...