Back to top

STÁLÁ EXPOZICE

Při procházení hlavní expozice si uvědomíte, že vám nevyprávíme příběhy jednotlivých evropských národů. Naopak, přejeme si zkoumat, jakým způsobem dějiny utvářely a utvářejí evropskou paměť a jak ovlivňují naše životy dnes i do budoucna. Stejně jako ve vlastním životě, kdy si některé věci chceme zapamatovat a některé bychom raději zapomněli. Tutéž událost lze navíc samozřejmě vykládat z různých úhlů pohledů.

Na našich internetových stránkách je uveden pouze malý výběr ze stálé expozice.

Vstup do Shaping Europe druhého patra

UTVÁŘENÍ EVROPY

Existuje společná evropská minulost? Co drží náš kontinent pohromadě? Zde začíná vaše cesta po stopách evropských dějin.

Entrance to Europe a global power - third floor

EVROPA: SVĚTOVÁ VELMOC

Mezi milníky, které radikálně ovlivnily další směřování Evropy, patří volání po demokracii a národní svrchovanosti a rozmach industrializace a imperialismu. V té době se Evropa nachází na vrcholu své celosvětové moci. V důsledku změn, které přineslo 19. století, sílí sociální napětí, jehož následky jsou patrné dodnes.

Vchod do Evropy v troskách - třetí patro

EVROPA V TROSKÁCH

Masové války a totalitní hrůzovlády první poloviny 20. století se zapsaly do dějin pácháním nepopsatelných zvěrstev a pohrdáním lidské důstojnosti.

Vchod do čtvrtého patra

OBNOVA ROZDĚLENÉHO KONTINENTU

Z popela války povstává Evropa v nové podobě – nyní je rozdělená železnou oponou. Objevuje se však vize evropské integrace. Má šanci na uskutečnění?

Vchod do pátého patra - roztříštěnost

OTŘESENÉ JISTOTY

Prosperující poválečné ekonomiky začínají stagnovat. Komunistické režimy procházejí systémovou krizí a potýkají se s nedostatkem společenské a politické legitimity. S nástupem globalizace a koncem studené války se zrychluje tempo evropské integrace.

EVROPA DNES

Které obecně sdílené hodnoty nás spojují navzdory rozdílům v politických názorech, náboženském vyznání, kultuře a společenském postavení? Co se o nás bude jednou psát v učebnicích?