Back to top

EVROPA DNES

Během prohlídky jsme se ptali, co charakterizuje evropskou kulturu a co znamená být Evropanem.

Tyto otázky se vztahují k naší minulosti, současnosti i budoucnosti.

Nyní vstupujeme do části nazvané „Evropa dnes“, která se věnuje nedávné minulosti. Vystavené předměty znázorňují současné výzvy, konflikty i příležitosti, které nám umožní znovu se zamyslet nad základními evropskými hodnotami.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI NAŠÍ DOBY I

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI NAŠÍ DOBY II

PO STOPÁCH MÉ EVROPY

Audio guide:

VÍR DĚJIN

Audio guide:

EVROPA Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

POHLEDY NA EVROPU