Back to top

UTVÁŘENÍ EVROPY

Co je Evropa? Evropa nikdy nebyla jasně vymezena zeměpisně. Název kontinentu pochází ze starověkého řeckého mýtu o Európě, příběhu, který byl v různých dobách znovu a znovu vykládán z různých hledisek, stejně jako samotné dějiny.

Evropu charakterizují její úspěchy a tradice, ale co ji odlišuje od ostatních kontinentů? Můžeme říct, že sdílíme společnou evropskou minulost, jestliže mají dějiny na lidi různý dopad? Můžeme najít nějaký společný rys, jejž bychom mohli označit za zdroj společné evropské paměti?

Audio průvodce:

Co je Evropa?

Vstup do Shaping Europe druhého patra

MAPOVÁNÍ EVROPY

Kde Evropa začíná a kde končí? Od dávných dob se Evropa popisuje jako svébytný, kulturně a historicky odlišně utvářený kontinent, ačkoli geograficky tvoří jeden světadíl spolu s Asií.

Zájem Evropy o mapy a kartografii má dlouhou a bohatou historii sahající až do starověkého Řecka a Říma. Objevení námořních tras do obou Amerik změnilo v 15. století nejen pohled Evropanů na známý svět, ale také způsob, jakým vnímali sami sebe.

MÝTUS O EURÓPĚ

Podle mýtu se řecký bůh Zeus zamiloval do krásné princezny Európy z Fénicie, jež se nacházela na území dnešního Libanonu. Zeus se k princezně přiblížil v podobě bílého býka a unesl ji na ostrov Krétu.

Již od starověku je s tímto mýtem spojováno pojmenování Evropy. Setkáváme se s ním v umění, literatuře, náboženství i politice, které tento příběh i jeho symboliku často vykládají novým způsobem, tak aby odrážel aktuální otázky.

EVROPSKÉ DĚDICTVÍ

Co drží náš kontinent pohromadě? Co lze považovat za evropské dědictví?

Evropa je více než pouhý souhrn dějin jednotlivých národů. Je však také civilizací a kulturou se zvláštními tradicemi a hodnotami, které jsou výsledkem historického vývoje?

Existují určité základní prvky, které vznikly v Evropě a rozšířily se po celém kontinentě. Můžeme tyto prvky považovat za charakteristické rysy evropské kultury? A pokud ano, co z evropského dědictví bychom měli zachovat, co bychom chtěli změnit a s čím bychom měli polemizovat?

PAMĚŤ

Uchováme-li si vzpomínky na minulost, dokážeme se vyvarovat toho, abychom opakovali minulé chyby? Paměť je považována za zásadní prvek učení a utváření identity jednotlivců i společenských skupin.

Paměť je však velmi složitým fenoménem. Funguje selektivně a je neoddělitelně spjata se zapomínáním. Naše vzpomínky jsou nepostradatelnou součástí historie a mají velký vliv na naši současnost i budoucnost. Způsob, jakým vzpomínáme na tytéž události, se ovšem neustále mění.