Back to top

VAŠE NÁZORY A PŘIPOMÍNKY

Nyní jste na řadě vy! Chceme znát vaše názory! Co je Evropa? Díky čemu se cítíte být Evropany? Jaké je naše evropské dědictví? A jste-li v Evropě pouze na návštěvě, co si myslíte o Evropě a Evropanech?

Jaký mají naše vzpomínky význam? Jsou pro nás důležité; spojují nás a někdy nás rozdělují. Když budeme zkoumat svou historii a pochopíme společné evropské dědictví, dokážeme lépe porozumět své minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Vstup do šestého patra - kritiky Accolades

EVROPA OČIMA CIZINCŮ

Jak je Evropa vnímána zvenčí? Předměty vystavené v této části pocházejí z muzeí z celého světa a nabízejí různé pohledy na to, jak jiné kultury vnímaly a vnímají Evropu a její obyvatele. První kontakty s Evropany často provázela zvědavost. Když si však evropské země podmanily většinu světa a v koloniích zavládl útlak, otroctví a vykořisťování, obraz Evropy se změnil. Přesto byla Evropa někdy též idealizována jako místo vytříbené kultury a univerzálních hodnot, které jsou dědictvím její dávné minulosti.

UZNÁNÍ A KRITIKA

V roce 2012 byla Evropské unii udělena Nobelova cena za mír. EU tak byla oceněna za svůj přínos k prosazování míru, usmíření, demokracie a lidských práv v Evropě po více než šest desetiletí své existence. Mnoho lidí však proti udělení ceny protestovalo. Poukazovali na to, že ve stejné době byly miliony evropských občanů vystaveny extrémnímu ekonomickému strádání, a vyjadřovali pochybnosti o budoucí úloze Evropské unie.

BRUSEL: MĚNÍCÍ SE HLAVNÍ MĚSTO

Brusel nebyl nikdy předurčen k tomu, aby byl hlavním městem Evropy, nicméně se jím shodou okolností, bez hlubšího záměru stal. Dnes je hlavním městem Evropy, Belgie, Flander a Bruselského regionu.