Back to top

TISKOVÉ ZPRÁVY

„Fake for Real“ – nová výstava v Domě evropských dějin

24 Říj 2020

Dům evropských dějin, který se nachází v Leopoldově parku v Bruselu, otevírá 24. října 2020 novou výstavu „Fake for Real: Dějiny padělků a podvrhů“. Návštěvníci se ponoří do vzrušujícího světa padělatelů, falzifikátorů a lhářů a seznámí se s jeho dramatickými peripetiemi od starověku až po současnost.

Rafinovaně umístěná zrcadla u vchodu a prohlídková trasa pojatá jako bludiště okamžitě navodí správnou atmosféru – jak se můžeme dobrat pravdy, nebo jak se jí můžeme vyhnout? Jak si hrajeme s klamy a iluzemi? Návštěvníci se budou zamýšlet nad tím, jak jsou lži prezentovány a za jakým účelem. „Musíme si uvědomit, že někdy si přejeme být klamáni, utéct z obyčejného života a snít s otevřenýma očima,“ vysvětluje kurátorka výstavy Joanna Urbaneková. „Je lidské věřit určitým nepravdám, avšak tohoto sklonu lze i zneužít a následky mohou být nedozírné.“

Výstava chronologicky sleduje šest témat, k nimž nabízí bohatou sbírku více než 200 pozoruhodných artefaktů z celé Evropy. Každý exponát vypráví strhující příběh padělání a klamu. Najdeme tu záznamy o římských císařích, z nichž byli někteří vymazáni, přepisované životopisy středověkých světců, vyprávění o cestách, které se nikdy neuskutečnily, nebo fiktivní armádu, jejíž existenci předstírali Spojenci za 2. světové války. Jsou tu i dokumenty, které měly mimořádný význam pro naše dějiny – například Konstantinova donace nebo dopisy, které posloužily k obvinění Alfreda Dreyfuse. Ukazují, jak mohou emoce a osobní názory ovlivňovat naše chápání světa, anebo jak mohou být úmyslně využívány k jeho dezinterpretaci.

Výstava si všímá i velmi aktuálních témat, jako je komunikace o koronavirové pandemii a dezinformace, které ji obklopují. Tato dezinformační epidemie, nebo chceme-li „dezinfodemie“, nám připomíná, že informace, které mezi lidmi kolují, mohou být pravdivé i nepravdivé a že proti lži nás nejlépe ochrání kritické myšlení a občanská angažovanost. Poslední část výstavy „Éra postpravdy?“ je interaktivní. Návštěvníci si pomocí her a videí mohou vyzkoušet práci ověřovatelů faktů. Mohou rozhodovat o tom, které informace budou zveřejněny a které ne, a zaexperimentovat si s inovativní aplikací, díky níž pochopí, jak fungují „názorové bubliny“ na sociálních sítích.

Výstava vysvětluje, proč padělky a nepravdy vznikají, co způsobují a jak je to s jejich odhalováním, a ukazuje nám naši minulost, současnost a budoucnost ve vší komplexnosti a se všemi paradoxy. Výstava se koná od 24. října 2020 do 31. října 2021 v Domě evropských dějin v ulici Belliard č. 135 v Bruselu.