Back to top

Fake for Real – série podcastů

„Do problému tě nedostane to, co nevíš, ale to, co víš s jistotou – jenomže to není pravda.“

Výše uvedený citát Marka Twaina hovoří o tom, jak my lidé často (pochopitelně) věříme, že naše názory jsou fakta. Cílem naší dočasné výstavy „Fake (F)or Real“, která byla prodloužena do 30. ledna 2022, je prozkoumat, jak v dějinách lidé tuto chybu využívali k vlastnímu prospěchu, od padělání relikvií až po falešné vědecké objevy. Falšování se však opakovaně využívalo i k záchraně životů, k přelstění utlačovatelů a k poukázání na hodnoty, které společnost zastává.

Nyní Vás zveme k poslechu naší série podcastů, která vás zavede do zákulisí vzniku této výstavy. V prvním dílu se dozvíte, co se do výstavy Fake (F) or Real nedostalo, a budete tak moci nahlédnout do procesu kurátorství. Druhý díl se zabývá navrhováním výstavního prostoru a instalací a ukazuje, jak lze historický výzkum propojit s kreativními koncepty. Ve třetím dílu je podrobně popsáno, jakým způsobem se exponáty přepravují a chrání, při čemž je zdůrazněn význam sbírek/shromažďování exponátů a jejich uchovávání, zejména s ohledem na problémy v době pandemie COVID-19. Ve čtvrtém dílu se nakonec věnujeme tomu, jak jsou na základě výstavy pořádány různé akce a vzdělávací programy.

Tyto podcasty, které jsou k dispozici na Spotify a Soundcloud, vás seznámí s rozmanitou prací členů našeho týmu a našich partnerů a mohou být zdrojem inspirace a poučení pro všechny současné i budoucí pracovníky v muzejním odvětví.