Back to top

Hledáte aktivity ve třídě k oslavám Dne Evropy?

Dora Valčić

Pedagogický tým Domu evropských dějin navázal v roce 2001 formální spolupráci s pedagogickým sborem evropské školy. Od té doby s ním dvakrát ročně připravuje internetové semináře pro učitele. Letošní jarní seminář Příprava aktivit ve třídě u příležitosti Dne Evropy byl věnován 75. výročí Evropského kongresu. Učitelé si zde vyzkoušeli tři interaktivní cvičení, s jejichž pomocí si mohou s žáky připomenout toto významné jubileum, oslavit Den Evropy a předat jim nové informace.

První a druhá aktivita vycházela z metody vizuálního myšlení a měla vysvětlit, jak vznikla evropská vlajka a Evropská deklarace lidských práv. Učitelé byli vyzváni, aby uvedli první tři slova, která je napadnou při pohledu na evropskou vlajku. Rozproudila se živá internetová diskuze, během níž zaznívaly výrazy jako „mír“, „naděje“, „Evropa“, „vlajka“ či „jednota“. Poté měli napsat dvě věty a jednu otázku, které v nich obraz vlajky evokuje, a podělit se o ně s ostatními účastníky. Uveďme alespoň několik příkladů: „Po válce přijde mír.“, „Evropa sjednocená, nikoli rozdělená“, „Posiluje  skutečně evropský mír a jednotu?“, „Jaké to mělo důsledky pro Evropu?“

Pedagogický tým poté učitelům vysvětlil, jak mohou stejné cvičení použít pro Evropskou deklaraci lidských práv. Třetí aktivita se zaměřila na to, jak se mohou studenti stát v Den Evropy muzejními pedagogy. Pedagogický tým učitelům poskytl návod, jak mohou studenti vytvořit výstavu o životech zakladatelů EU. Během této aktivity se mohou studenti blíže seznámit s osobnostmi, které se významně zasloužily o proces evropské integrace.

„Děkuji pořadatelům za užitečné a zajímavé materiály.“

„Užitečná a velmi zajímavá prezentace. Merci!!”

„Pěkný způsob, jak zapojit žáky do výuky.“

„Jsem opravdu rád, že jsem se internetového semináře zúčastnil, protože jsem se dozvěděl o projektech, které můžu použít na základní škole!“

To jsou alespoň některé dojmy absolventů našeho semináře. Učitelům se zde naskytla výborná příležitost k rozšíření pedagogických dovedností, mohli otestovat nový výukový materiál a získat inspiraci k úspěšné organizaci oslav Dne Evropy na svých školách, které se nacházejí v různých koutech Evropy. Kromě toho si mohli odnést nové poznatky o výuce na téma Evropská unie a její historie. Pokud si přejete, abychom vás upozornili na zveřejnění použitých didaktických materiálů, vyplňte prosím náš kontaktní formulář.

Hledáte aktivity ve třídě k oslavám Dne Evropy?
Hledáte aktivity ve třídě k oslavám Dne Evropy?