Back to top

Hostování prvního HISTOLAB — spojující profesionály a studenty v oblasti historického vzdělávání

Dora Valčićová, stážistka na vzdělávacím oddělení

V březnu 2023 se v Bruselu konaly první Evropské dny inovativní výuky dějepisu. Dům evropských dějin při této příležitosti představil projekt HISTOLAB zaměřený na inovativní pojetí dějepisu a nové iniciativy ve výzkumu, akademické činnosti a výukových metodách. Celou akci popsala Dora Valčićová takto:

V pátek 10. března bylo v Domě evropských dějin velmi rušno. Kromě návštěvníků z celé Evropy a jiných koutů světa bylo muzeum plné učitelů, akademických a vědeckých pracovníků, mladých odborníků a studentů historie. Při pohledu do vstupní haly a prvního patra muzea, kde se to hemžilo lidmi s kufry, bylo jasné, že Evropské dny inovací se nachýlily ke konci. Všude zaznívaly útržky rozhovorů – před zahájením prohlídek s průvodcem a paralelních workshopů a prezentací si dlouholetí kolegové chtěli ještě popovídat a noví kolegové se snažili navázat kontakty.

Hlavním tématem dne bylo inovativní využití památných a historicky významných míst a muzeí. První workshop, kterého jsem se zúčastnila, se konal ve výstavních prostorech muzea. Poskytly ideální prostředí Laurence a Paulovi, mým kolegům ze vzdělávacího týmu, k představení digitálních nástrojů pro výuku dějepisu. „Jsou mezi vámi učitelé dějepisu? Vyučujete dějiny Evropské unie? Pokud ano, tak jak?“ zeptal se Paul, aby navázal kontakt s účastníky workshopu poté, co jsme se shromáždili na čtvrtém patře muzea. Okamžitě se zvedla řada rukou. Učitelé i studenti historie, výzkumní pracovníci i jiní badatelé z různých koutů Evropy se chtěli podělit o své zkušenosti a názory.

Poté si vzala slovo Laurence, která řekla pár slov o historii muzea a vysvětlila, jak bude probíhat dnešní cvičení zaměřené na vizuální myšlení. Každý z nás dostal samolepící lístek a měl si pozorně prohlédnout jeden exponát. Měli jsme napsat tři slova, dvě věty a jednu otázku, které nás při pohledu na tento předmět napadly. Laurence potom lístečky vysbírala a objasnila kontext exponátu. Jednalo se o vlajku Evropského hnutí, které je nedílnou součástí historie Evropského kongresu. Jedním z výsledků tohoto kongresu bylo totiž založení Rady Evropy, celoevropské organizace pro spolupráci v oblasti kulturních a lidských práv. Po přiblížení tohoto kontextu začaly od účastníků zaznívat další nápady a dotazy, které nás nakonec znovu přivedly k prvním reakcím na vystavený předmět. Laurence zodpověděla všechny dotazy a účastníci workshopu, kteří se neotřelým způsobem dozvěděli z historie zase něco nového, se poté odebrali do další části výstavních prostor.

Během prohlídky expozice na čtvrtém patře hovořil Paul o tom, jak je možné nezáživný výklad dějin Evropské unie mladým lidem zpestřit vyprávěním osobních příběhů. Například o evropském státníkovi Jeanu Monnetovi a stejnojmenné značce koňaku, nebo o tom, jak Unie změnila životy Evropanů v 50. a 60. letech. Na závěr Laurence vysvětlila, jak vzdělávací tým začíná s přípravou nových digitálních nástrojů. Objasnila, že tým muzea nejdříve nástroje předběžně posuzuje, aby se ujistil, že budou relevantní, zaujmou žáky a studenty a splní potřeby a očekávání učitelů. Poté nás informovala o tom, jak se do přípravy tohoto nového souboru nástrojů můžeme zapojit i my.

Showcase with post-its on
Participants at event registering