Back to top

Identity v rámci města

Na akci Horečka muzejní noci 2022 představil Dům evropských dějin projekt CITIZENS* (OBČANÉ*) platformy Skin Mutts. Jedná se o soubor fotografií a rozhovorů s různými obyvateli Bruselu, kteří hovoří o své kulturní identitě ve vztahu k tomuto městu.

Lisa Mei Eeraerts, spoluzakladatelka platformy Skin Mutts

Jak ovlivňuje místo, kde žijete, vaši identitu? Jak vaši identitu omezuje? Jak město, jako je Brusel, centrum Evropy, zapadá do celé řady vrstev, které tvoří vaši osobnost?

Vzhledem k ojedinělé poloze a politickému významu Bruselu zde žije mnoho lidí, kteří vzešli ze směsice různých kulturních prostředí. Ať už sem přišli vaši prarodiče jako čerstvý manželský pár, nebo jste sem třeba přišli studovat a zůstali jste, teď jste s Bruselem každopádně spjati. Ale našli jste tu domov? Uměl Brusel přirozeně zaplnit mezery vzniklé odloučením od vlasti, anebo vás vytvoření „vaší bubliny“ stálo hodně času a úsilí?

V Bruselu, v tomto skutečně multikulturním městě, jsme se snažili najít odpovědi na tyto a další podobné otázky. Žije nás tu spousta, každý s jiným životním příběhem, ovšem většina z nás si v jedinečné atmosféře tohoto města našla něco pro sebe. A tak se zrodil projekt CITIZENS*. Jde o sérii fotografií a rozhovorů s jednadvaceti různými mladými lidmi, z nichž každý pochází ze zcela jiného kulturního prostředí, ale pro všechny je Brusel domovem nebo jedním z domovů. V rozhovorech o délce 20 až 45 minut nám účastníci projektu líčili různé možnosti, které jim toto město nabídlo k tomu, aby hledali sami sebe. Součástí projektu jsou i jejich fotografie pořízené v jejich oblíbených bruselských zákoutích a doplněné konkrétními úryvky z rozhovorů.

Možnost podělit se o tyto příběhy s širší veřejností je zároveň jedinečnou příležitostí k propojování lidí. Někteří návštěvníci výstavy nám líčili, jak je každý příběh svým způsobem oslovuje, navzdory tomu, že každý je úplně jiný. Jiní říkali, že by si nikdy nemysleli, že se s příběhem tolik podobným jejich vlastnímu jednou setkají na nějaké výstavě. Skutečnost, že jsme mohli na tyto příběhy upozornit a nabídnout je návštěvníkům Domu evropských dějin, je známkou měnící se podoby Evropy a naděje na budoucí mezilidské kontakty.

S postupující globalizací Evropy bude obdobných příběhů jen přibývat a stanou se každodenní realitou. Chceme být u toho a ukázat lidem v této nové Evropě, že náležet někam není snadné, ale že existuje mnoho lidí, kterým se daří budovat si své vlastní nové komunity. Tato mobilita ale vedla také k nárůstu nedorozumění a nepochopení, který se v Evropě projevuje ve společenském životě i v politice. Přinášíme proto jakési momentky z každodenního života lidí, jichž se tato situace týká. Chceme ukázat jejich těžkosti i radosti. Chceme připomenout, že tito lidé možná nejsou jako vy, ale stejně jako vy se snaží o to nejlepší. Skin Mutts je organizace, která se věnuje otázce kulturní identity. Snaží se lidem z multikulturních prostředí nabídnout prostor, díky němuž by mohli lépe poznat sami sebe. Spojte se s námi! Najdete nás na všech sociálních médiích, jsme otevřeni jakékoli spolupráci. Více informací se dočtete na naší internetové stránce skinmutts.com.

 

Visitors looking at photo exhibition
A monk discusses identity in the museum cafe