Back to top

In Memoriam: Profesor Włodzimierz Borodziej (1956–2021)

Dům evropských dějin ztratil 12. července jednoho ze svých zakladatelů. Profesor Włodzimierz Borodziej byl význačným historikem moderních dějin Polska a střední a východní Evropy.

Tento dlouholetý přednášející historie na Univerzitě ve Varšavě byl k účasti na projektu Domu evropských dějin přizván jako člen výboru odborníků, který měl vypracovat „koncepční základ Domu evropských dějin“. V letech 2009 až 2019 předsedal akademickému výboru Domu evropských dějin, jednomu ze dvou řídicích orgánů muzea, který dohlížel na vznik muzea, jeho otevření a první roky provozu. Profesor Borodziej svými odbornými znalostmi a citem ovlivnil způsob, jakým jsou v Domě evropských dějin zachyceny zvraty 20. století, zejména ve východní Evropě po 2. světové válce.

Pro každého, kdo byl úzce spjat s tímto muzeem, byl především ceněným kolegou s lidským přístupem. V poslední době prokázal velkou politickou odvahu během turbulentních událostí ve své vlasti. Byl bezúhonným člověkem, který ctil evropské hodnoty. Bude nám všem velmi chybět, ovšem nikdy nebude zapomenut.

Jménem kuratoria, akademického výboru a celého týmu Domu evropských dějin vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině.