Back to top

Nová bezpečnostní opatření pro návštěvníky Domu evropských dějin

REZERVACE

Je třeba návštěvu předem rezervovat?

Jednotlivci mohou Dům evropských dějin navštívit bez rezervace. Skupiny deseti či více osob si musí návštěvu předem rezervovat. Dostavte se prosím v zarezervovanou dobu, aby bylo možné dodržet všechna hygienická a bezpečnostní opatření.

Je velikost skupin nějakým způsobem omezena?  

Není. Vezměte však na vědomí, že návštěvu Domu evropských dějin můžete rezervovat maximálně pro 30 návštěvníků na jeden časový interval. Intervaly začínají každých 20 minut. Jestliže chcete návštěvu rezervovat pro více než 30 návštěvníků, zarezervujte si prosím několik po sobě jdoucích časových intervalů. V takovém případě je třeba návštěvníky rozdělit do několika menších skupin, které musí do muzea přijít na začátek rezervovaného intervalu.

Jak mohu návštěvu Domu evropských dějin rezervovat?

Jednotlivci mohou muzeum navštívit bez rezervace. Skupiny deseti či více osob si musí návštěvu předem rezervovat.

Rezervaci je třeba provést prostřednictvím tohoto odkazu

Návštěvy se rezervují v časových intervalech, které začínají každých 20 minut. Návštěvu rezervujte maximálně pro 30 návštěvníků v jednom časovém intervalu.

Na kdy si mohu návštěvu rezervovat?

Během naší otevírací doby lze návštěvu rezervovat v časových intervalech, které začínají každých 20 minut. Poslední rezervace je možná v 16:20.

Pokud muzeum navštívíme jako skupina více než deseti osob, je třeba předložit u vchodu potvrzení rezervace?

Ano, vedoucí skupiny více než deseti návštěvníků musí při vstupu předložit vytištěné potvrzení rezervace, nebo jej ukázat na mobilním zařízení.

 

PROHLÍDKA

Jak dlouho trvá prohlídka muzea?

Prohlídka Domu evropských dějin trvá přibližně 90 minut.

Jaká hygienická opatření se uplatňují při vstupu do muzea?

Dům evropských dějin během této zdravotní krize zcela dodržuje vnitrostátní předpisy na ochranu veřejného zdraví.

Jsou k dispozici prohlídky s průvodcem?

Ano, prohlídky s průvodcem jsou opět k dispozici v angličtině, holandštině, němčině a francouzštině pro skupinu 10 a více osob. Cca. délka: 90 min. Rezervace je nutné provést 4 týdny předem.

Jsou prohlídky s průvodcem, samostatné prohlídky nebo semináře k dispozici pro školy?

Ano, pro školy jsou opět k dispozici komentované prohlídky a workshopy. Samostatné prohlídky jsou opět možné. Máte-li o takovou prohlídku zájem pro skupinu deseti nebo více osob, je třeba ji rezervovat prostřednictvím tohoto odkazu.  

Lze se i nadále zúčastnit úterních poledních prohlídek?

Ano, obědové prohlídky jsou opět k dispozici. Tyto prohlídky jsou pouze v angličtině od 12:15 do 13:00 každé úterý a zaměřují se na určité téma. Na tento zájezd se nemusíte registrovat, stačí se jen dostavit!

Jaká hygienická pravidla je nutné dodržovat při použití tabletů?

Návštěvníkům, kteří nechtějí použít tablet, nabízí muzeum možnost poslouchat výklad přes vlastní zařízení. Potřebné odkazy jsou uvedeny na našich internetových stránkách v oddíle věnovaném stálé expozici.

Tablety vyčištěné dezinfekčním prostředkem si můžete vyzvednout v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny (v 1. patře). Po prohlídce tablet zanecháte na 6. patře a naši pracovníci jej ihned vydezinfikují. Tablety se dezinfikují před použitím i po něm.

V případě použití audioprůvodce i tabletu se doporučuje přinést si vlastní sluchátka.

Je nutné držet se při prohlídce vymezené trasy?

Ano, v souladu s belgickými právními předpisy se musí návštěvníci po muzeu pohybovat po vymezené trase. Tato trasa je pouze jednosměrná. Je vyznačena na podlaze a na panelech.

 

VÝSTAVNÍ A JINÉ PROSTORY

Je možné používat všechna interaktivní audiovizuální zařízení, která jsou ve výstavních prostorech?

Návštěvníci mohou stále používat interaktivní dotykové obrazovky. Pracovníci muzea je pravidelně dezinfikují.

Z bezpečnostních důvodů nemohou návštěvníci používat otočnou kartotéku, která je umístěna ve třetím poschodí.

Mají návštěvníci přístup do všech pater muzea?

Ano. Návštěvníci se musí držet povinné vyznačené trasy, která je vyznačena na podlaze.

Jsou přístupné badatelské koutky pro rodiny?

Ano, všechny rodinné badatelské koutky jsou v celém muzeu opět přístupné.

Jsou v badatelských koutcích pro rodiny stále organizovány zvláštní vzdělávací aktivity?

Ano, doprovodné aktivity jsou zajištěny každou středu (od 13:00 do 18:00 hod.) a o víkendech (po celý den). 

 

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A MATERIÁLY PRO RODINY

Jsou k dispozici tištěné informační materiály?

Ano, tištěné materiály jsou v muzeu k dispozici. Velké množství informací naleznete i na našich internetových stránkách: www.historia-europa.ep.eu

Jsou v Domě evropských dějin k dispozici materiály k aktivitám Najdi, rozeber a prodiskutuj nebo Poznej EU?

Ano, při samostatných prohlídkách mohou školní skupiny opět obdržet materiály k aktivitám. Jestliže si návštěvníci přinesou vlastní výtisk těchto materiálů, mohou je ve výstavních prostorech také použít.

Jsou v Domě evropských dějin k dispozici materiály pro vyučující?

Ano, ke stávajícím výukovým nabídkám Domu evropských dějin jsou opět k dispozici materiály pro vyučující.

Jak lze získat vzdělávací materiály?

Vzdělávací materiály lze získat na internetových stránkách muzea: www.historia-europa.ep.eu v oddíle „Objevte naši nabídku“. V části „Aktivity ve třídě“ jsou pro vyučující připraveny vzdělávací materiály zaměřené na pět témat: konflikt, lidská práva, migrace, komunikace a identita. Materiály jsou k dispozici ve 24 úředních jazycích Evropské unie.

 

OPATŘENÍ PROTI ONEMOCNĚNÍM COVID-19

Jsou v částech muzea, kde jsou lidé více v kontaktu, instalována plexiskla?

Ano, v těch částech muzea, v nichž dochází k častějším kontaktům, byla instalována plexiskla.

 

VYBAVENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Máte k dispozici invalidní vozíky?

Ano, v Domě evropských dějin si lze zapůjčit dva invalidní vozíky.

Je možné používat výtahy?

K výstupu do vyšších pater použijí návštěvníci centrální schodiště a scházejí po nouzovém schodišti. Východ je u prodejny. Tímto způsobem je možné projít muzeem jednosměrně.

Výtahy smějí používat pouze návštěvníci, kteří jsou na prohlídce muzea společně, nebo návštěvníci s omezenou schopností pohybu a personál muzea.

Výjimku lze učinit u návštěvníků, kteří musí naléhavě použít toaletu.

Je možné si v muzeu uschovat osobní věci?  

Návštěvníci mohou využít šatnu muzea. K dispozici jsou jim dezinfekční prostředky na ruce.  

 

KAVÁRNA „CAFE EUROPA“

Je kavárna „Café Europa“ v provozu?

Kavárna „Café Europa“ je až do odvolání uzavřena.

V přízemí před východem z muzea byly umístěny dva prodejní automaty.

V těsné blízkosti východu z muzea je umístěn automat na vodu, z něhož si lze zdarma napustit perlivou a neperlivou vodu. Z důvodu ochrany životního prostředí používejte prosím vlastní láhev na vodu.  

 

Brussels Health Safety Label