Back to top

Nová bezpečnostní opatření pro návštěvníky Domu evropských dějin

Vezměte prosím na vědomí, že od 15. října 2021 budou návštěvníci muset před vstupem do muzea předložit COVID certifikát (Covid Safe Ticket) o bezinfekčnosti.

Ve vnitřních prostorách jsou pro návštěvníky starší 13 let povinné obličejové masky. Stejně tak se doporučují i dětem.

REZERVACE

Je třeba návštěvu předem rezervovat?

Ano, v současné době je rezervace návštěvy Domu evropských dějin povinná. Pro členy jedné domácnosti stačí provést jednu rezervaci. Uvedené telefonní číslo, které je možné kontaktovat v případě, že je nutné trasovat kontakty. Dostavte se prosím v zarezervovanou dobu, aby bylo možné dodržet všechna hygienická a bezpečnostní opatření.

Jsou povoleny skupinové návštěvy Domu evropských dějin?

Podle stávajících belgických právních předpisů je návštěva muzea zatím povolena jen pro jednotlivce nebo pro členy téže domácnosti. Skupinové návštěvy nejsou povoleny.

Jak mohu návštěvu Domu evropských dějin rezervovat?

Návštěvu lze rezervovat prostřednictvím tohoto odkazu. Tímto způsobem lze rezervovat i návštěvu členů téže domácnosti. Návštěvy se rezervují v časových intervalech, které začínají každých 10 minut.

Na kdy si mohu návštěvu Domu evropských dějin rezervovat?

Během naší otevírací doby lze návštěvu rezervovat v časových intervalech, které začínají každých 10 minut. Poslední rezervace je možná v 17:20. Návštěvníci, kteří nemají rezervaci, si mohou po příchodu do muzea rezervovat první volný časový interval. Podmínkou je však volná kapacita.

Je nutné mít při vstupu doklad o rezervaci?

Ano, potvrzení rezervace je nutné při vstupu předložit buď vytištěné, nebo na mobilním zařízení.

 

PROHLÍDKA

Jak dlouho trvá prohlídka expozic?

Prohlídka expozic Domu evropských dějin trvá přibližně 90 minut.

Jaká hygienická opatření se uplatňují při vstupu do muzea?

Dům evropských dějin během této zdravotní krize plně dodržuje vnitrostátní předpisy na ochranu veřejného zdraví.

Návštěvníci si musí přinést vlastní roušku a během prohlídky ji musí mít na obličeji. Při vstupu jim bude bezdotykovým teploměrem změřena teplota.

Návštěvníkům, kterým bude naměřeno více než 37,7°C, nebude vstup do budovy povolen.

Co se stane, když jsem testován pozitivně na koronavirus a předtím jsem navštívil muzeum?

V souladu s belgickým ministerským nařízením z 28. října 2020, nás musíte okamžitě informovat na této adrese.

Musí mít děti mladší dvanácti let na obličeji roušku?

Ne, nošení roušky se doporučuje pouze dětem starším dvanácti let.

Jsou k dispozici prohlídky s průvodcem?

Ne, prohlídky s průvodcem nejsou k dispozici z bezpečnostních důvodů.

Jsou prohlídky s průvodcem, samostatné prohlídky nebo semináře k dispozici školám?

Ne, prohlídky s průvodcem a semináře nejsou pro školy k dispozici z bezpečnostních důvodů.

Lze se i nadále zúčastnit úterních poledních prohlídek?

V současné době neorganizujeme pro veřejnost žádné prohlídky s průvodcem. Od úterý 16 června 2020 se tudíž polední prohlídky nekonají.

Jaká hygienická pravidla je nutné dodržovat při použití tabletů?

Návštěvníkům, kteří nechtějí použít tablet, nabízí Dům evropských dějin možnost poslouchat výklad přes vlastní zařízení. Potřebné odkazy jsou uvedeny na našich internetových stránkách v oddíle věnovaném stálé expozici.

Tablety vyčištěné dezinfekčním prostředkem si můžete vyzvednout v prostorách (v 1. patře), které jsou k tomuto účelu určeny. Po prohlídce můžete tablet vrátit na 6. patře, kde jej naši pracovníci ihned vydezinfikují. Tablety se dezinfikují před použitím i po něm.

V případě použití audioprůvodce i tabletu se doporučuje přinést si vlastní sluchátka.

Je nutné držet se při prohlídce vymezené trasy?

Ano. Tato trasa bude pouze jednosměrná. Trasa bude vyznačena na podlaze a na panelech.

 

VÝSTAVNÍ A JINÉ PROSTORY

Je možné používat všechna interaktivní audiovizuální zařízení, která jsou ve výstavních prostorech?

Návštěvníci mohou stále používat interaktivní dotykové obrazovky. Pracovníci muzea je budou pravidelně dezinfikovat.

Z bezpečnostních důvodů nemohou návštěvníci používat otočnou kartotéku, která je umístěna na třetím poschodí.

Mají návštěvníci přístup do všech pater muzea?

Šesté patro je pro veřejnost uzavřeno, neboť zde připravujeme novou expozici, která obohatí nabídku muzea. Návštěvníci se musí držet povinné vyznačené trasy. Trasa je vyznačena na podlaze.

 

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A MATERIÁLY PRO RODINY

Jsou k dispozici nějaké tištěné informační materiály?

 

Ne, z bezpečnostních důvodů nelze žádné tištěné materiály distribuovat. Velké množství informací však naleznete na internetových stránkách Domu evropských dějin:  www.historia-europa.ep.eu

 

Jsou k dispozici materiály k aktivitám Najdi, rozeber a prodiskutuj nebo Poznej EU?

Ne, materiály k těmto aktivitám nelze nyní z bezpečnostních důvodů distribuovat.

Jestliže si návštěvníci přinesou vlastní výtisk těchto materiálů, mohou je ve výstavních prostorech použít.

Jsou k dispozici soubory materiálů pro vyučující?

Ne, materiály pro vyučující nelze z bezpečnostních důvodů distribuovat.

Jak lze získat vzdělávací materiály?

Vzdělávací materiály lze získat na internetových stránkách Domu evropských dějin: www.historia-europa.ep.eu v oddíle „Objevte naši nabídku“. V části „Aktivity ve třídě“ jsou pro vyučující připraveny vzdělávací materiály zaměřené na pět témat: konflikt, lidská práva, migrace, komunikace a identita. Materiály jsou k dispozici ve 24 úředních jazycích Evropské unie.

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S ONEMOCNĚNÍM COVID

Budou v částech muzea, kde jsou lidé více v kontaktu, instalována plexiskla?

Ano, v těch částech muzea, v nichž dochází k častějším kontaktům, budou instalována plexiskla.

 

VYBAVENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Máte k dispozici invalidní vozíky?

Ano, můžeme zapůjčit dva invalidní vozíky.

Je možné používat výtahy?

K výstupu do vyšších pater použijí návštěvníci centrální schodiště a scházejí po nouzovém schodišti. Východ je u prodejny. Tímto způsobem je možné projít muzeem jednosměrně.

Výtahy smějí používat pouze návštěvníci s omezenou schopností pohybu a personál muzea.

Výjimku lze učinit u návštěvníků, kteří musí naléhavě použít toaletu.

Je možné si v muzeu uschovat osobní věci?

Návštěvníci mohou využít šatnu (od pondělí 6. září 2021 a dále). Šatní skříňky se po každém použití dezinfikují. 

 

KAVÁRNA „CAFE EUROPA“

Bude Café Europa v provozu?

Kavárna „Café Europa“ je až do odvolání uzavřena.

Před opuštěním muzea byly v přízemí přidány dva automaty a vodní fontána.

 

Brussels Health Safety Label