Back to top

Zdravotní sestry a lékaři: novodobí hrdinové

Od samého vypuknutí pandemie onemocnění Covid 19 byli pracovníci zdravotnických zařízení v první linii boje. Řada lidí pracujících v nemocnicích a obecně v pečovatelských službách zaplatila za oddanost své práci vlastním životem, a to často kvůli nedostatečnému ochrannému vybavení.

Oslavování hrdinů

Média, veřejné orgány a občané proto zdravotní sestry, lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví oslavovali jako „skutečné hrdiny“. Po Evropě se bleskovou rychlostí rozšířila videa, na nichž lidé každý večer v osm tleskají zdravotníkům u otevřeného okna nebo na balkóně. Jistě zůstanou jednou z nejpříznačnějších vzpomínek na reakci veřejnosti na koronavirovou krizi.

Tyto projevy vděku však nejsou jen banální gesta. Patřily k celé řadě konkrétních činů. Činů sahajících od přípravy jídla pro zaměstnance nemocnic, do níž se pustily jak restaurace oceněné v průvodcích Michelin, tak i obyčejní lidé, až po spontánní dodávky obrovského množství ochranných oděvů pro zdravotníky, na nichž začaly pracovat jednotlivci i firmy. Výrazná byla i symbolická podpora. Po celé Evropě dávala města i vesnice zřetelně najevo svůj velký vděk zdravotníkům, ať už prostřednictvím nápisů na balkónech, nebo dětských kreseb vylepených v oknech.

Zdravotní sestry a lékaři začali být zobrazováni doslova jako noví superhrdinové naší nelehké doby. Například v Polsku nebo Itálii se ve veřejných prostorech objevila řada nástěnných maleb s motivem nových hrdinů, jimž se dostalo publicity díky reportážím či fotografiím v médiích. Jedna PR agentura v Rumunsku se dokonce inspirovala náboženskou ikonografií a začala zdravotníky vyobrazovat jako světce či bohy (a vzbudila tak vlnu nevole některých předních církevních představitelů).

Obavy

Ať už jsou lidé pracující ve zdravotnictví hrdinové či svatí, i oni se setkávali s obavami nebo s nedůvěrou okolí. V několika evropských zemích informovala média o diskriminaci či nevraživosti vůči zdravotníkům ze strany jejich sousedů, kteří se báli nákazy. Neustávající projevy podpory a solidarity však naštěstí převážily.

Protesty

Zdravotníci byli sice především potěšeni různými projevy podpory, ale na celém kontinentu také hromadně protestovali proti nedostatku ochranných prostředků, které by je ochránily před mimořádně nebezpečným virem. Němečtí lékaři, kteří se inspirovali obdobným gestem jednoho lékaře ve Francii, se nechali vyfotografovat a nafilmovat nazí s vysvětlením, že jejich nahota je symbolem chybějící ochrany před koronavirem.

Všechny tyto protesty zřejmě podtrhují zásadní potřebu větších dlouhodobých investic do veřejného sektoru, k jehož pilířům zdravotnictví patří. Pevný rámec sociálního zabezpečení a dobrý systém zdravotní péče patřily k hlavním vizím poválečné Evropy, ačkoliv jejich realizace v praxi se mezi jednotlivými zeměmi často velmi lišila. Mnozí namítají, že děkovat každý večer potleskem je sice dobrý nápad, ale neměli bychom zapomínat, že v posledních několika desetiletích byly výdaje na zdravotnictví radikálně seškrtány. Kdo bude zdravotníky podporovat i poté, co tuto pandemii překonáme?

 

Image credit: “Reconocimiento” (recognition), drawing from the sketchbook “Brief graphic recovery of terms of frequent use during the Sars-Cov-2 epidemic” by Carmela del Casar Ximénez, Spain.

GALLERY