Back to top

Brug og smid væk

Historien om en moderne krise

18. februar 2023 – 14. januar 2024

Engelsk, fransk, nederlandsk og tysk

Affald. Måske det mest synlige og fysiske aspekt af den truende miljøkrise.

 "Brug og smid væk" er et projekt, der afdækker den ukendte historie om affald i Europa og samtidig fremhæver affaldets betydning som markør for social forandring. "Brug og smid væk" tager afsæt i den industrielle revolution og tager os med på en rejse gennem krig og knaphed over den kraftige stigning i efterkrigstidens forbrug og slutter af ved nutidens uoverstigelige affaldskrise. Projektet sætter fokus på de gennemgribende forandringer i, hvordan vi har håndteret affald gennem tiden, og hvordan vi tænker om affald – eller slet ikke tænker på affald. Ved at se på fortiden kan vi bedre forstå samtidens kritik og de højlydte krav om forandring.

I projektet "Brug og smid væk" indgår:

  • en udstilling i Bruxelles, der åbner for offentligheden den 18. februar
  • en digital platform
  • en publikation, der uddyber emnet og dokumenterer projektet i sin helhed.
 
Photograph © Mandy Barker
 

Projektbeskrivelse

Udstillingens del 1: Sagde du affald?

Udstillingen "Brug og smid væk" undersøger spørgsmålet om affald i Europa fra et historisk perspektiv i fire dele. Første del: Sagde du affald?

Udstillingens del 2: Fra værdifuldt til værdiløst (1800-1945)

I begyndelsen af det 19. århundrede oplevede Europa en hurtig befolkningstilvækst og dermed en meget større vareproduktion. Det betød også større mængder affald, som ofte blev anvendt kreativt til at fremstille nye varer, sommetider endog med henblik på at sælge dem.

Udstillingens del 3: Brug og smid væk-Europa (1945 – i dag)

Efter Anden Verdenskrig fik en langt større del af befolkningen råd til forbrugsgoder.

Udstillingens del 4: Et liv med/uden affald

I den sidste del af udstillingen undersøger vi, hvad der i dag kaldes de "4R'er": reduce, reuse, recycle, repair (reducer, genbrug, genvind og reparer), og sætter dem i relation til hvad, der var almindelig sund fornuft før i tiden.

Lokal inddragelse

Denne udstilling handler om affald – måske det mest materielle og mest håndgribelige aspekt af miljøkrisen. Derfor har dem, der håndterer affald, også noget at sige! I forbindelse med udstillingen foregik forskningen ikke kun i arkiver eller ved hjælp af akademiske kilder, man gik også i felten for at lære af eksperterne.

Onlineplatform

Læringstilbud