Back to top

Cookies

Cookies og privatlivsbeskyttelse

Formål med og brug af cookies

Huset for Europæisk Historie sætter udelukkende cookies for at muliggøre eller lette funktioner eller for at forbedre brugerens navigationsoplevelse. Europa-Parlamentet anvender under ingen omstændigheder cookies til at indsamle, behandle, udbrede eller registrere personoplysninger.

Hvad skal man gøre, hvis man ikke ønsker, at der sættes cookies på ens computer?

Nogle mennesker finder idéen om, at der lagres oplysninger på deres computer eller mobile udstyr, lidt for påtrængende, navnlig når disse oplysninger opbevares og anvendes af tredjemand uden deres vidende. Hvis du foretrækker det, er det muligt at blokere for nogle eller alle cookies, eller endog slette cookies, der allerede er blevet sat, men du skal være opmærksom på, at du kan miste nogle funktioner. For at gøre dette skal du ændre din browsers indstillinger for privatlivsbeskyttelse.

Nogle tredjepartsoperatører har udviklet værktøjer til at forhindre indsamling og brug af data via deres moduler.

Huset for Europæiske Histories websted og cookies

Førstepartscookies

has_js: Denne cookie bruges til at kontrollere, om JavaScript er aktiveret i din browser. Den forsvinder, når browseren lukkes.

cookies-agreed: Denne cookie gemmer brugerens indstillinger vedrørende brugen af cookies. Standardindstilling: tredjepartscookies afvises. Varighed: højst et år

AT Internet:

Følgende cookies anvendes på Parlamentets websted:

atidvisitor: Denne cookie bruges til at kontrollere resultaterne af sider, der blev besøgt af brugere af Parlamentets websteder.

idrxvr: Denne cookie anvendes til at overvåge trafikken og sætte fokus på spørgsmål, der kan opstå, når folk browser vores websteder.

atredir: Denne cookie anvendes til at opbevare oplysninger i tilfælde af en JavaScript-omdirigering.

atuserid: Denne cookie anvendes til at lagre den besøgendes anonyme ID på Parlamentets websteder.

En AT Internet opt-out option er til rådighed. (Siden findes muligvis ikke på dit sprog).

Flere oplysninger på AT Internet data protection policy.

Tredjepartscookies

Huset for Europæisk Historie har ingen tredjepartscookies på sit websted.

Analytics cookies