Back to top

Euroen (€) fylder 20!

Den fælles europæiske valuta, euroen, fylder snart 20. For at markere dette udstiller Huset for Europæisk Historie 15 genstande, som Den Europæiske Centralbank har doneret.

Genstandene, der går tilbage til perioden 2001-2002, omfatter en 20-euroseddel underskrevet af Wim Duisenberg, den første formand for Den Europæiske Centralbank, og kan ses i en udstilling på museets første etage.

Indførelsen af euroen og de nye sedler og mønter den 1. januar 2002 medførte den største valutaombytning i historien og påvirkede millioner af mennesker i tolv EU-lande. Men denne monumentale begivenhed fandt selvfølgelig ikke sted fra den ene dag til den anden.  Det Europæiske Monetære System blev indført allerede i 1979, og omkring et årti senere begyndte den forberedende periode, som bestod af tre trin. Efter endnu et årti med forberedelser blev euroen lanceret den 1. januar 1999, og de første tre år blev den kun anvendt til regnskabsformål og elektroniske betalinger – den var en "usynlig" valuta.

Euroen fik sit navn halvvejs gennem den forberedende periode på Det Europæiske Råds topmøde i Madrid i 1995. Symbolet € er baseret på det græske bogstav epsilon (Є) – det første bogstav i ordet "Europa" – og de to parallelle linjer er et udtryk for stabilitet.

Euroen er i dag møntfod i 19 EU-lande og for over 340 millioner europæere. Sedlerne har samme design i alle lande i euroområdet. Mønterne har samme design på den ene side og et landespecifikt design på den anden side.

Se udstillingen under dit gratis besøg i Huset for Europæisk Historie – du finder den i eventyrsalen.

Selection of euro notes and coins
full euro showcase