Back to top

Hvordan bidrager man til Jernbaneminder?

Som et bidrag til EUROPALIA-programmet Trains & Tracks gennemfører Huset for Europæisk Historie en fælleseuropæisk onlineindsamling af personlige historier om togrejser på tværs af nationale grænser som en fælles formativ europæisk oplevelse.

Har du lyst til at lave en kort videooptagelse om dette emne og besvare følgende spørgsmål?

 • Hvilke minder har du fra grænseoverskridende togrejser? Er der især ét minde, du har lyst til at dele med os?
 • Hvilken betydning havde muligheden (eller den manglende mulighed) for at rejse med tog for dig ved denne lejlighed?
 • Hvad gjorde mest indtryk på dig: rejsen eller bestemmelsesstedet?
 • Hvordan har disse erfaringer bidraget til at forme dit liv i dag?

Tekniske retningslinjer:

 • Fortæl lidt om dig selv og, hvis det er relevant, den organisation, du arbejder for.
 • Videooptagelserne bør være højst 120 sekunder med en kort pause mellem hvert svar. Svarene kan indtales på et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog.
 • Sørg for, at lyden er af god kvalitet ved at bruge en mikrofon eller et håndfrit sæt, eller lav optagelsen et stille sted.
 • Du er velkommen til at sende separate billedfiler (med relevant kildeangivelse) sammen med videooptagelserne. Vi kan eventuelt tilføje disse billeder til videoerne.
 • Foretrukne filformater: jpeg, mp4, mov.
 • Bidrag sendes via wetransfer til historia-press@ep.europa.eu eller kopieres over i denne mappe på Google Drev.
 • Udfyld godkendelsesdokumentet for at give tilladelse til at bruge dit bidrag på vores websted, i museumsområdet og uddrag heraf på vores sociale mediekanaler.

Baggrund:

Indvirkningen af tog og deres evne til at krydse regionale og nationale grænser havde og har stadig en stor betydning for Europa og europæerne. Fra 1840'erne og frem spredte jernbanenettet sig over hele kontinentet. Denne nye transport- og kommunikationsform reducerede rejsetiden og ændrede fuldstændig den måde, vi oplever tid og rum på. I forbindelse med den industrielle revolution blev toget et symbol på fremskridt og modernitet.

Men toget er undertiden også blevet brugt til mere dystre formål. Tog bidrog til udnyttelsen af koloniernes rigdomme. Tog transporterede tropper under krigene. De værste grusomheder, man forbinder med tog, er brugen af kvægvogne til deportationen af millioner af europæiske jøder under Anden Verdenskrig. Efter krigen blev toget et transportmiddel, der boostede turismen og mobiliteten i hele Europa og bidrog således til den europæiske integrationsproces og europæiseringen.  Da toget blev opfundet, symboliserede toget samfundets acceleration, mens det i dag tværtimod forbindes med behovet for at sætte farten ned og finde mere bæredygtige rejseformer.

Spørgsmålet om fri bevægelighed og rejser på tværs af grænserne er stadig yderst relevant i dag, f.eks. efter den genindførte grænsekontrol under coronapandemien og de nationale bekymringer om indvandring, som har bidraget til de seneste års EU-skepsis. Togrejser er det helt konkrete omdrejningspunkt for en række aktuelle politiske spørgsmål: miljømæssigt med henblik på at reducere kulstofemissioner, økonomisk for at bidrage til transport af varer og arbejdstagere på tværs af grænserne og kulturelt for unge, der søger mod nye horisonter i deres dannelsesår.