Back to top

Introduction to In Focus

Taja Vovk van Gaal, Leader of the Academic Project Team introduces  the House of European History's blog...

 

I 2017 blev Huset for Europæisk Histories hjemmeside aktiveret og tog imod sine første digitale besøgende. Det er mit håb, at udstillingerne, arrangementerne og det interaktive indhold på denne side vil skabe en righoldig og udfordrende fortælling, der bygger bro mellem den akademiske verden og den virtuelle verden.

Åbningen af Huset – både de fysiske lokaler i Bruxelles og på internettet – finder sted på et skelsættende tidspunkt for Europa. Historien er til stede i den offentlige debat som aldrig før. Hastige forandringer er ved at omskabe vores kontinent.

Forbindelsen til fortiden brydes, efterhånden som de sidste vidner til de tragiske begivenheder, der fandt sted for halvfjerds år siden, går bort. For de yngre generationer er betydningen af den fortsatte indsats for at forhindre konflikter og bevare freden ikke længere så åbenlys.

Vores mål med Huset er at hjælpe mennesker fra alle samfundslag, både i og uden for Europa, med at forstå den nære fortid på baggrund af de forgangne århundreder, der har formet ideer og værdier gennem undertiden både lange og smertefulde processer.

Vi er overbeviste om, at fremtiden bygges ved at sætte spørgsmålstegn ved vore egne handlinger og søge inspiration ved at tage ved lære af vore forfædres fremskridt og fejltrin.

I sektionen "Fokus" vil Husets sjæl tage bolig og udfolde sig, efterhånden som det vokser og kommer til sin ret. Sektionen vil blive fyldt med ny information, fra interviews fra bag kulisserne til forsmag på nye genstande, guldkorn fra eksperter, spændende kommende arrangementer og nye udstillinger.

Kig, klik, del og deltag. Og vigtigst af alt – overvej og kast et kritisk blik på, hvordan Europas fortid afspejles i vores samtid.