Back to top

Museet genoptager gruppeaktiviteter

Huset for Europæisk Historie vil gradvist genoptage sine gruppeaktiviteter fra mandag den 14 marts.

Afgørelsen følger forbedringen af de folkesundhedsrelaterede forhold i forbindelse med covid-19-pandemien og de afgørelser, der er truffet i tilknytning hertil af de kompetente belgiske myndigheder og Europa-Parlamentets myndigheder om at ophæve, lempe eller udfase coronavirusforanstaltninger og -restriktioner.

Den gradvise genåbning forventes at finde sted på følgende måde:

  • Rundvisninger i museets permanente udstilling genoptages for offentligheden mandag den 14. marts.
  • Mandag den 28. marts vil rundvisninger i den permanente udstilling igen blive tilgængelige for skoler på primær- og sekundærtrinnet.
  • Frokostture i museets permanente udstilling genoptages for offentligheden tirsdag den 15. marts.
  • Museet vil begynde at tilbyde rundvisninger i sin midlertidige udstilling "Når murene taler!" lørdag den 30. april, mens workshopper for skoler i relation til denne udstilling vil være tilgængelige fra mandag den 9. maj.
  • Museet genoptager sin workshop for skoler om menneskerettigheder fra torsdag den 22. september.

Rundvisninger og workshopper varer 90 minutter og er tilgængelige på fransk, engelsk, nederlandsk eller tysk. Frokostrundvisninger varer 45 minutter og er kun tilgængelige på engelsk. Alle aktiviteter er gratis, og det samme gælder for adgang til museet.

Grupper, der er interesserede i disse aktiviteter, skal reservere deres besøg elektronisk mindst fire uger før den planlagte besøgsdato. Det tilrådes at kontrollere tilgængeligheden og reservere et besøg i god tid inden den fastsatte frist på fire uger. Kun til frokostrundvisninger er der ikke behov for reservation – besøgende kan dukke op før starttidspunktet.