Back to top
© Fondazione Musei Civici di Venezia, Italien

Marmorhoved af kejser Geta vandaliseret med en mejsel efter idømmelsen af damnatio memoraie - Romerriget, ca. 200 A.D.

Den romerske kejser ville forene religiøs og politisk magt, for den højeste ære ved kroningen var at blive guddommelig og udødelig. I modsætning hertil var den højeste straf at blive slettet fra historien. I den moderne tidsalder blev udtrykket "damnatio memoriae" anvendt til at beskrive denne praksis. De dømte blev slettet fra de offentlige registre, deres testamenter blev gjort ugyldige, og enhver afbildning blev ødelagt. Geta kan tjene som eksempel: Han blev myrdet efter ordre fra sin bror og medkejser Caracalla, og den blotte nævnelse af hans navn blev derefter straffet med døden.