Back to top
© House of European History, Bruxelles, Belgien

"I vores bobler"

Sociale medieplatforme er gode til at skabe kontakt mellem mennesker, men de bidrager også til at skabe såkaldte "filterbobler". De udvælger oplysninger og eksponerer os for ting, vi allerede har vurderet positivt tidligere. Disse filtre fører til en illusion om at se det store perspektiv, selv om vi i virkeligheden begrænses til et smalt mediemiljø, der deles med de mest ligesindede mennesker. Da sådanne bobler ikke giver meget plads til divergerende synspunkter og alternative kilder, udgør de frugtbar jord til at usandheder spredes og trives.