Back to top
På sporet af mit Europa
© Huset for Europæisk Historie, Bruxelles, Belgien

På sporet af mit Europa

Hvad har folk i Europa til fælles? Europas mangfoldighed skyldes i vid udstrækning grænseoverskridende udveksling og kulturmøder.