Back to top
Forfalskninger i religionens verden – en serie af virtuelle rundvisninger – Huset for Europæisk Historie

I dette afsnit vil vi se på, hvordan vores forgængere fandt rundt i en verden præget af uanfægtelige religiøse overbevisninger. Hvordan fandt de ud af, hvad de skulle tro på? I århundreder har de politiske og religiøse sfærer styrket hinandens krav på magt og legitimitet. Hver tidsalder forfalsker det, den har mest kært. I middelalderlige forfalskninger finder vi således en stærk religiøs komponent.