Back to top
©-Studio Harm Rensink

Sektionen Opbrud og enhed skitserer plakatens funktion som både agent for og vidne til de ideologiske krydsninger og sammenstød, der har præget europæisk historie siden 1. verdenskrig. Titlen spiller på modsætningsforholdet og spændingerne ved de ideologiske kampe og væbnede konflikter i Europa ned gennem det 20. århundrede, men udtrykker samtidig også viljen til samarbejde og fremgang gennem fredeligt og gensidigt samvirke.