Back to top
Audiovisuelle historier

Lær om lokale forhold og fællesskaber med relation til affald gennem korte videoer, der er filmet i museernes omgivelser eller lokaler. Det spændende indhold fra hele Europa giver værdifuld viden og øger bevidstheden om affaldets indvirkning på vores omgivelser, samtidig med at det giver et kalejdoskopisk blik på betydningen af affald i dag.