Back to top
"Opførelse af barrikader"
Det Tyske Forbund, ca. 1850
Byggelegetøj
Træ, papir
© European Union 2016 / Huset for Europæisk Historie, Bruxelles, Belgien

Revolutionære i hele Europa satte sig op mod aristokratiske privilegier og den traditionelle orden. Navnlig revolutionerne i 1848–1849 blev en milepæl i kampen for lighed, selvbestemmelse og menneskerettigheder – mål der vækker kraftig genklang også i vores egen tid.