Back to top
Reklame for "Maison du Peuple" (Folkets Hus)
Bruxelles, Belgien, 1899
Plakat
Reproduktion
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gent, Belgien

Arbejderne i det 19. århundrede var lønarbejdere, som ikke havde nogen retlig eller social beskyttelse. De måtte ofte arbejde og bo under forfærdelige vilkår. Først i slutningen af århundredet forbedrede deres situation sig med den gradvise opnåelse af stemmerettigheder.