Back to top
Klassebillede
Bulgarien, 1960'erne
Privat samling

Der fandt enorme ændringer sted i de europæiske uddannelsessystemer i denne periode. Den offentlige finansiering øgedes på alle niveauer takket være blomstrende økonomier og velfærdsstaten, hvilket gav bedre adgang for flere børn og unge – uddannelse var ikke længere kun for et privilegeret mindretal.