Back to top
Første europæiske march mod arbejdsløshed
Italien, 1978
Plakat
Reproduktion
International Institute of Social History, Amsterdam, Nederlandene

Den sociale samhørighed blev truet af recessionen som følge af stigende arbejdsløshed, udstødelse og fremmedgørelse. I 1978 blev der iværksat en koordineret indsats, da flere fagforeninger afholdt den første europæiske march mod arbejdsløshed og satte europæisering af fagforeningskampe og bevidsthed om tværnationale interesser på dagsordenen.