Back to top
"Work in Progress" (Igangværende arbejde)
Køln, Tyskland, 1995
Jörg Frank
Akrylmaling på et kort
© European Union 2016 / Huset for Europæisk Historie, Bruxelles, Belgien

Den Europæiske Union går mod usikre tider og står over for problemer, både indadtil og langs de ydre grænser. Vil EU-landene vokse tættere sammen, eller vil nationalstaterne tværtimod genvinde deres tabte styrke? Skal Den Europæiske Union udvides yderligere? Er EU's grænser endeligt fastlagte, eller vil de blive ved med at ændre sig?