Back to top
Model af en treværelseslejlighed "WBS 70"
Østtyskland, 1970'erne
Kopi
Deutsches Historisches Museum, Berlin, Tyskland

Der blev bygget satellitbyer og boligkomplekser efter principperne i modernistisk arkitektur. Kilometer efter kilometer af identiske grå cementblokke rejste sig sammen med transport- og socialcentre. De negative konsekvenser for folks liv af en så ekstrem funktionalisme og streng æstetisk standardisering blev først anerkendt senere.