Back to top
Tandlægestol fra Eastmans tandklinik
Stockholm, Sverige, 1950'erne
Eastmaninstituttet, Stockholm, Sverige

Denne stol fra Eastmaninstituttets tandklinik for børn minder os om, at sundhedsvæsenet i førkrigstidens Europa i høj grad var afhængigt af gaver fra private donorer såsom den amerikanske forretningsmand George Eastman. I 1930'erne grundlagde og sponsorerede han flere tandlægeklinikker i Europa, som efter krigen blev indlemmet i det offentlige sundhedsvæsen.