Back to top
80 000 sider EU-lovgivning
Nederlandene, 2003
Rem Koolhaas
Huset for Europæisk Historie, Bruxelles, Belgien

Hvad er europæisering? Det er alle EU-medlemsstaters anerkendelse og gennemførelse af fælles love, som fremmer større interessesammenfald og skaber flere ligheder. Disse love, kendt som EU-retten eller acquis communautaire, blev udviklet igennem flere årtier, og lande, der tiltræder EU, skal integrere dem i deres nationale retssystemer.