Back to top
(Fra venstre)
Papitex papirkjole, Pierre Cardins miniskørt "Bull's Eye", kjole fra den svenske designgruppe Mah-Jong


Moden afspejler de sociale forandringer i 1960'erne