Back to top
Tinker Imagineers,
Utrecht, Nederlandene

Europas unge og ungdomsbevægelser udtrykte et ønske om fred, som kun ville blive opfyldt, hvis de handlede på tværs af nationale grænser. Ungdommen blev afbildet som smuk, stærk og – med fredssymboler – internationalt forenet i kampen for frihed. Der blev organiseret internationale ungdomslejre og ungdomsmøder i hele Europa for at bidrage til forsoningen efter krigen.

Den Kolde Krig ændrede denne situation, da Sovjetunionen strammede sit greb om Østeuropa, idet den isolerede denne del af kontinentet og afbrød de brede internationale kontakter. Ungdommen og unge mennesker blev et vigtigt våben i propagandakrigen mellem øst og vest.