Back to top

PERMANENT UDSTILLING

Efterhånden som vi leder dig gennem hovedudstillingen, vil du bemærke, at vi ikke fortæller dig historien om hver enkel europæisk nation. I stedet vil vi undersøge, hvordan historien har skabt en form for europæisk erindring, og hvordan den fortsætter med at påvirke vores liv i dag og vil gøre det i fremtiden. Som i vores eget liv er der nogle ting, vi gerne vil huske, og andre ting, vi hellere vil glemme. Og selvfølgelig kan den samme begivenhed fortolkes fra forskellige synsvinkler.

Det, vi viser på vores hjemmeside, er et lille udvalg af den permanente udstilling.

Indgang til at forme Europa på anden sal

DANNELSEN AF EUROPA

Findes der en fælles europæisk fortid? Hvad binder kontinentet sammen? Din rejse begynder her!

Indgang til Europa en global magt - tredje sal

EUROPA: EN VERDENSMAGT

Kravet om demokrati og national suverænitet, udbredelse af industrialisering og imperialisme ændrer alt sammen Europa radikalt. Europas globale magt når sit højdepunkt. Disse forandringer giver anledning til sociale spændinger i det 19. århundredes Europa, hvis følger stadig kan mærkes i dag.

Indgang til Europa i ruiner - tredje sal

EUROPA I RUINER

I første halvdel af det 20. århundrede er Europa vidne til forfærdelige grusomheder og foragt for menneskeliv, som kommer til udtryk under forskellige former for massekrig og totalitær terror.

Indgang til fjerde sal

GENOPBYGNINGEN AF ET DELT KONTINENT

Af krigens aske vokser et nyt politisk landskab frem – delt af jerntæppet. Idéen om europæisk integration omsættes i praksis, men vil det lykkes?

Indgang til femte sal - Shattering Certainties

BRISTEDE VISHEDER

De driftige efterkrigsøkonomier vakler. De kommunistiske regimer står over for systemiske problemer og uden samfundsmæssig og politisk legitimitet. Globalisering og afslutningen på den kolde krig fremskynder den europæiske integration.

EUROPA I DAG

Hvad er de fælles overbevisninger, der binder os sammen, uanset vores politiske, religiøse, kulturelle og sociale forskelle?

Hvad vil fremtidige historiebøger fortælle om vores samtid?