Back to top

EUROPA I RUINER

1914 var et vendepunkt for Europa. Politisk, økonomisk og kulturelt havde Europa opnået global dominans.

Men udbruddet af Første Verdenskrig – den første industrialiserede massekrig – førte til ødelæggelser af et hidtil uset omfang, både på slagmarken og i samfundet i almindelighed. Disse fire år rystede Europa i dets grundvold og bragte kontinentet i en global konflikt uden fortilfælde. Denne katastrofe var den udløsende faktor for det mest morderiske århundrede i europæisk historie, og dens traumatiske følger har sat dybe spor i den europæiske erindring.

Som en konsekvens af Første Verdenskrig gik gamle imperier i opløsning, og nye stater blev skabt. Pacifisme og idéen om europæisk integration fik mere indflydelse.

World War II is often described as a “total war”; abandoning the distinction between soldiers and civilians. Millions of people fell victim to mass execution, deportation, starvation, forced labour, concentration camps and bombing.

Anden Verdenskrig bliver ofte beskrevet som en "total krig", hvor sondringen mellem soldater og civile blev opgivet. Millioner af mennesker blev ofre for massehenrettelser, deportation, sult, tvangsarbejde, koncentrationslejre og bombardementer.

Indgang til Europa i ruiner - tredje sal

FØRSTE VERDENSKRIG

1914, a turning point for Europe. Politically, economically and culturally Europe had reached the peak of its global power.

Udbruddet af Første Verdenskrig – den første industrialiserede massekrig – førte til ødelæggelser af et hidtil uset omfang, både på slagmarken og i samfundet i almindelighed. Disse fire år rystede Europa i dets grundvold og førte kontinentet ud i en global konflikt uden fortilfælde.

Denne katastrofe var den udløsende faktor for det mest morderiske århundrede i europæisk historie, og dens traumatiske følger har sat dybe spor i den europæiske erindring.

TOTALITARISME ELLER DEMOKRATI

Som en konsekvens af Første Verdenskrig gik gamle imperier i opløsning, og nye stater blev skabt. Pacifisme og idéen om europæisk integration fik mere indflydelse.

Det parlamentariske demokrati blomstrede over hele Europa, mens Sovjetunionen blev det første kommunistiske diktatur. I 1939 var størsteparten af disse demokratier imidlertid brudt sammen, og de fleste europæere levede under autoritære eller totalitære regimer, som med magt kontrollerede det offentlige og private liv og begrænsede den enkeltes frihedsrettigheder.

Nazisterne kom til magten i 1933 og skabte et totalitært styre, der betragtede ariske tyskere som en biologisk højerestående herrerace, der var bestemt til at herske over Europa. Jøderne fik skyld for Tysklands problemer og blev anklaget for at konspirere om at tilrane sig verdensherredømmet.

ANDEN VERDENSKRIG

Anden Verdenskrig bliver ofte beskrevet som en "total krig", hvor sondringen mellem soldater og civile blev opgivet. Millioner af mennesker blev ofre for massehenrettelser, deportation, sult, tvangsarbejde, koncentrationslejre og bombardementer.

Under det nazistiske regime blev millioner myrdet gennem systematisk social og etnisk udrensning. Både hvad angår dets omfang og bureaukratiske udformning blev folkedrabet på de europæiske jøder en begivenhed uden fortilfælde i historien. Krigen havde en særlig brutal karakter i Central- og Østeuropa, der var fanget i krydsilden mellem nationalsocialisme og stalinisme.

ØDELÆGGELSENS VÆRK

Det anslås, at 60 millioner mennesker døde i Anden Verdenskrig. Næsten to tredjedele af dem var civile. Tal alene kan dog ikke vise det fulde omfang af de personlige tragedier eller disse begivenheders katastrofale konsekvenser for forskellige grupper af mennesker. De genstande, der er samlet her, fortæller den menneskelige historie bag disse begivenheder og tvinger os alle til at tænke over, hvordan folk affinder sig med traumer og tab af et sådant omfang.