Back to top

PROJEKTER MED PARTNERE

Huset for Europæisk Historie er et museum for alle, uanset om de kommer fra Bruxelles eller Budapest, Gent eller Gdańsk. En afgørende del af museets aktiviteter går ud på at nå ud til mennesker og lokalsamfund fra nær og fjern. Det gør vi ved hjælp af specifikke projekter og forbindelser gennem internettet til arrangementer og partnerinstitutioner i hele Europa samt målrettet opsøgende arbejde (outreach), der er rettet mod forskellige målgrupper i vores nærområde og i regionen.