Back to top

En historie om affald set fra forskellige perspektiver: med deltagelse af eksperter på området

Profile headshots of waste workers in Brussels

Hvordan kan vi fortælle historien om affald uden først at forstå situationen i dag? Hvordan kan vi tale om affald uden at tale om de mennesker, der håndterer det? Hvordan kan man skabe en udstilling om affald uden at høre de virkelige eksperter? De ansvarlige for affaldshåndteringen og affaldsreduktionen i Bruxelles, åbnede dørene for os og delte ud af deres viden.

I 2020 begyndte Huset for Europæisk Historie at arbejde på en midlertidig udstilling, der ser på spørgsmålet om affald i Europa ud fra et historisk perspektiv. Det skulle ikke bare være en udstilling, men et museumsprojekt med mange perspektiver og med en deltagelsesbaseret tilgang, der ville gøre det muligt at inddrage flere stemmer – ud over kuratorers og historikeres – i den fortælling, der skulle hedde "Brug og smid væk – historien om en moderne krise", den femte midlertidige udstilling i Huset for Europæisk Historie.

Ønsket om at benytte en deltagelsesbaseret tilgang dukkede op meget tidligt i processen: Hvis udstillingen skulle fokusere på det mest synlige, mest materielle og mest håndgribelige aspekt af miljøkrisen (affald), ville det være nødvendigt at inddrage dem, der håndterer det. Researchen skulle ikke kun foregå i arkiverne og i forskningsmaterialet, men i marken, hvor man skulle tale med de egentlige eksperter i affald: dem, der holder vores by ren, dem, der undgår en masse affald ved at reparere eller genbruge det, og dem, der praktiserer "mådehold" og går efter nulaffald. Kvinder og mænd, borgere, frivillige og engagerede fagfolk.

Disse personer gav os deres tid og delte deres viden, erindringer og tanker med os. Gennem dem lærte vi det, der ikke kan læres af bøger.

Og det lykkedes os at finde disse 52 eksperter, fordi de organisationer, de arbejder for eller er frivillige hos, indvilligede i at åbne dørene for os. Vores partnere i dette projekt var:

Bruxelles-Propreté
"Bruxelles-Propreté" er det regionale kontor for hovedstadsregionen Bruxelles, der har til opgave at sikre, at byen gøres sundere gennem indsamling og behandling af affald, rengøring og pædagogisk virksomhed. Agenturet har bragt Huset for Europæisk Historie i kontakt med en række medarbejdere med ansvar for dør-til-dør-indsamling eller rengøring og med udrednings- og rapporteringstjenesten, som bekæmper lovovertrædelser med relation til affaldshåndtering.
 
Bruxelles Ville – Travaux de Voirie / Cellule Propreté Publique
Byen Bruxelles' renholdelsestjeneste har til opgave at rengøre vejene, tømme offentlige affaldsspande, fjerne ulovligt affald, rense afløb, vedligeholde urinaler, offentlige toiletter og hundetoiletter og bringe offentlige områder i orden under eller efter markeder eller andre offentlige arrangementer. Huset for Europæisk Historie mødte det offentlige rengøringspersonale, der fejer og rengør gaderne i byen Bruxelles på deres bopæl.

Les Petits Riens
"Les Petits Riens" har stået i spidsen for den sociale og solidariske økonomi i 85 år. Dens økonomiske aktivitet, der består i indsamling, sortering og salg af brugte varer, giver – ud over den positive indvirkning på miljøet – også nyt liv til genstande, som ellers måske ville blive til affald før tid! Den udgør også en platform for social og faglig integration for mere end 500 mennesker hvert år. Overskud fra salget i butikken bidrager til at finansiere sociale foranstaltninger i forbindelse med adgang til boliger, beskæftigelse og daglig støtte til de mest udsatte.

Repair Together
"Repair Together" blev oprettet i 2013, nogle få måneder efter åbningen af den allerførste belgiske Repair Café i Ixelles i 2012. Siden da har den sociale, solidariske og miljøvenlige forening støttet oprettelsen af nye borgerinitiativer og lokale initiativer med henblik på at forøge reparationsmuligheder, bæredygtighed og cirkularitet. "Repair Together" hjalp Huset for Europæisk Historie i kontakt med frivillige, der var aktive i forskellige Repair Cafés i Bruxelles, og som med deres erfaring gav nyt liv til genstande, som ellers ville blive smidt væk.

WORMS - Waste Organic Recycling & Management Solutions
Nonprofitorganisationen WORMS fremmer nyttiggørelse af organisk affald i alle dets former, individuelt og på en lokal måde gennem deres uddannelses- og oplysningsaktiviteter. WORMS asbl optræder i rollen som "aktiv aktør" inden for kompostering ved at lette og fungere som katalysator for den gode praksis med lokal kompostering i forskellige miljøer (haver, lejligheder, parker, skoler, catering osv.). Foreningen har bl.a. fået overdraget af miljømyndighederne i Bruxelles at føre tilsyn med to netværk af medborgerkompostering i Bruxelles, nemlig netværket af kollektiv kompostering (over 200 medlemmer i Bruxellesregionen) og netværket af komposteringsguider i Bruxelles (frivillige ambassadører, der deler ud af deres erfaringer med kompostering, og som Huset for Europæisk Historie har været i kontakt med).

Zero Waste Belgium
"Zero Waste Belgium" har til opgave at øge bevidstheden om affaldsspørgsmål og tilskynde til nulaffald og praksis i den forbindelse. De støtter enkeltpersoner og organisationer, der arbejder for et affaldsfrit samfund, og rapporterer om tendenser og praktiske erfaringer fra området og styrker dermed nulaffaldsbevægelsens gennemslagskraft i stor skala. Nonprofitorganisationen er medlem af "Zero Waste Europe"-netværket. Deres faste personale og nogle af deres frivillige gav Huset for Europæisk Historie indblik i deres værdier om medborgerengagement, økologi og "sundhed og mådehold".