Back to top

Når murene taler!

Huset for Europæisk Historie
Udstillingsguide
28 jun 2022
248 sider

Udstillingen "Når murene taler" fører den besøgende gennem et udvalg af plakater fra Huset for Europæisk Histories samling, fra 2. verdenskrigs og koldkrigstidens propaganda til eksplosionen i kulturudveksling og turisme samt fremvæksten i efterkrigstiden af mangestemmige sociale bevægelser, og den afdækker de sammenfiltrede lag af Europas deling og forening.

Tilgængelige formater og sprog
BESKRIVELSE

Plakater, som vi kender dem i dag, blev til i Europa i slutningen af det 19. århundrede. De var et udslag af den stadig mere kommercialiserede verden og sidenhen også stridende politiske ideologier. Plakater er øjebliksbilleder skabt til en bestemt situation, men mange af deres virkemidler bruges igen og igen og vækker fortsat genklang i nutidens kulturelle bevidsthed. I udstillingen vises et udvalg af plakater fra Huset for Europæisk Histories samling – fra Verdenskrigenes og Den Kolde Krigs propaganda til eksplosionen i kulturmøder og turisme og fremvæksten af de mangefacetterede sociale bevægelser i efterkrigstiden – og den afdækker således komplekse lag af europæisk splittelse og enhed. Plakaterne afspejler udviklingen og omdannelsen af det offentlige rum i europæiske byer.

Kataloget indeholder følgende afsnit:

  • Europa og plakater: en visuel historie
  • Opbrud og enhed
  • Barrierer og bindeled
  • Aktivisme og protest
  • Efter plakaten?
  • Kan mure tale? Læring og kommunikation

Den fulde version af bogen kan købes i museumsbutikken.

Kun på engelsk

ISBN 978-92-846-8797-8