Back to top

Skabelse af Huset for Europæisk Historie

HUSET FOR EUROPÆISK HISTORIE
Katalog Monografi
31 jan 2018
356 sider

Skabelsen af Huset for Europæisk Historie er et resultat af den lange vej mod skabelsen af vores museum. Fyrre forfattere beskriver i 44 artikler denne fascinerende og komplicerede udviklingsproces ud fra meget forskellige professionelle og personlige vinkler. De fortæller om idéer og udfordringer, ambitioner og tvivl, hindringer og løsninger.

Denne bog blev udgivet for at markere det første jubilæum for åbningen af Huset for Europæisk Historie sammen med konferencen "Europe Exposed". Den er opdelt i fem dele som forklaret nedenfor.

  • Kun engelsk
  • ISBN 978-98-846-1972-6
BESKRIVELSE
  • Den første del, Processen, afspejler det organisatoriske arbejde bag oprettelsen af et nyt museum i regi af Europa-Parlamentet.
  • Den anden del, Bygning, er dedikeret til bygningens historie og dens renovering.
  • Den tredje del, Indhold, er den mest omfattende og fortæller om udstillingen og nogle af dens centrale objekter.
  • Den fjerde del, Produktion, fremhæver alt det kreative arbejde bag kulisserne inden museets åbning, lige fra udformningen til oversættelse af tekster på 24 sprog.
  • Endelig vedrører den femte del, Oplysning, det forberedende arbejde inden for kommunikation, undervisning på museet og planlægning af midlertidige udstillinger.

Den fulde version af bogen kan købes i museumsbutikken. Onlinekøb her.