Back to top

PUBLIKATIONER

Huset for Europæisk Historie ser det som sin opgave at formidle viden om Europas historie og give impuls til den offentlige debat om fortidens vedvarende betydning for verden i dag.
 
Besøgende kan gennem publikationer få indblik i museets arbejdsformer, dets filosofi og indhold i bredere forstand. Dette forlænger museumsoplevelsen, så den begynder før og slutter efter det egentlige besøg hos os.

I denne sektion kan du gå på opdagelse i grundelementerne i den permanente udstilling, der følger de centrale udviklingstrin i europæisk historie. De vigtigste genstande i udstillingerne belyses gennem udførlige beskrivelser og artikler forfattet af fagfolk.

Vi stiller også en række artikler til rådighed med bidrag til debatter og analyser omhandlende emner, der er knyttet til Huset for Europæisk Historie.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Vis 1 begyndelsen - 10 slutningen af 10 elementer
ANABASES journal cover

Hvad er Antikkens plads i Huset for Europæisk Historie? Dette indlæg analyserer det syn på Antikken, som kommer til udtryk i Huset for Europæisk Historie, et museum for europæisk historie oprettet af Europa-Parlamentet og beliggende i Bruxelles. Indlæggets forfatter er en af de kuratorer, der siden projektet blev lanceret i 2011 har arbejdet med udvikling og formidling af museets indhold.Læs mere

Cover of Bien Symboliques journal

Huset for Europæisk Historie er et museum for europæisk historie oprettet og administreret af Europa-Parlamentet. Det åbnede i Bruxelles i maj 2017. Hvilke udfordringer står netop denne museumsinstitution over for?Læs mere

Making HIstories cover - colonial images

Den 4. maj 2017 åbnede Huset for Europæisk Historie sine døre for offentligheden i hjertet af EU-kvarteret i Bruxelles. Der er allerede flydt megen blæk for at beskrive dette museum om Europas historie og dets mange udfordringer, både før og nu. Der er dog endnu ikke skrevet noget om, hvordan museets til dato 493 722 besøgende har oplevet stedet.Læs mere

People walking past rememberance names

Huset for Europæisk Historie åbnede i Bruxelles i 2017. Det anlægger en tværnational tilgang til Europas historie og i denne fremstilling fremstår Første Verdenskrig som en konflikt, der blev skelsættende for Europas videre historiske forløb og indtager en fundamental plads i den europæiske kollektive erindring, også selvom konflikten kan ses ud fra flere forskellige perspektiver. Huset for Europæisk Historie...Læs mere

Blue front cover Parliaments, Estates and Representation

Europa-Parlamentet har gennem de seneste årtier tillagt sig stadig flere beføjelser, og i takt hermed er arbejdsgangen i institutionen blevet præget af stadig større kompleksitet og en stræben efter øget legitimitet. Informationsstyring har været et afgørende element i begge henseender, og har fungeret ad to spor: specialisering inden for de parlamentariske udvalg og øget opsøgende arbejde til inddragelse af offentligheden....Læs mere

Cover of Museums and Identity ICOM publication

Man kan i flere henseender beskrive Huset for Europæisk Historie som et "udvidet museum". Denne artikel ser med afsæt i denne opfattelse nærmere på tre overordnede ideer: For det første, hvordan kan museets europæiske karakter beskrives? For det andet, hvordan er det indrettet i forhold til sine rumlige omgivelser, således både kvarteret og den europæiske geografi i videre forstand? For...Læs mere

Cover image man holding child on shoulders looking at statue

Huset for Europæisk Historie, der er baseret på et initiativ af Europa-Parlamentet og som åbnede i Bruxelles den 4. maj 2017, er et samtidsbaseret museum, der fungerer som "et sted for erindring og fremtid" henvendt til et bredt publikum.Læs mere

Front cover European Commemoration book

I sin artikel redegør museumsdirektøren for Huset for Europæisk Historie, Andrea Mork, for det teoretiske grundlag, de gennemgående idéer og de centrale historiske budskaber, som har været styrende for udformningen af det nye museums permanente udstilling. Læs mere

Front cover European Consciousness book

Taja Vovk van Gaal, videnskabelig projektleder for Huset for Europæisk Historie, bidrager til denne bog med et kapitel, der beskriver, hvordan museet er blevet til.Læs mere

Front cover Past Power book

I sit bidrag betragter Martí Grau Segú, medlem af Det Videnskabelige Projektteam i Huset for Europæisk Historie, "Europas historie" som en fortælling, hvor de tætte forbindelser mellem de europæiske folk og samfund fremhæves. Således bliver idéen om Europa til en slags historisk genstand, der er defineret af sine fællestræk, og ikke et geografisk sted.Læs mere