Back to top

HØGE OG DUER – KONFLIKTER

Aldersgruppe: 
6-11, 12-15, 16-18
Sprog: 
Dutch, English, French, German
Emne: 
History - General
BESKRIVELSE

Denne workshop har til formål at hjælpe de studerende med at reflektere over årsager til, at enkeltpersoner og grupper kommer i konflikt med hinanden, og hvordan det er muligt at løse konflikter. Det fremhæves, hvordan dagens Europa i høj grad er resultatet af både en historie om krig, besættelse og ødelæggelse og en historie om solidaritet, forhandling og forsoning.