Back to top

HVEM TROR DU, DU ER? – IDENTITET/HUKOMMELSE

Aldersgruppe: 
6-11, 12-15, 16-18
Sprog: 
Dutch, English, French, German
Emne: 
History - General
BESKRIVELSE

Hvordan definerer du din identitet? Identitet ændrer sig og udvikler sig konstant, og derfor kan vores forestillinger om, hvem vi er, og hvem andre er, til stadighed forandres. Hvordan definerer du din hukommelse? Det, der gør os til hvem og hvad vi er, er for en stor dels vedkommende vores fortid eller det, vi husker fra den. Ligesom identitet kan den være i forandring og ændre sig alt efter omstændighederne. Denne workshop ser på den flerdimensionale karakter af identitet og hukommelse.